Förslag om 15-årsgräns för att köra vattenskoter

Det kan bli både krav på ett särskilt förarbevis en 15-årsgräns för att få köra vattenskoter i Sverige. Enligt en ny remiss om ”föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar” kan detta bli verklighet redan 2018.

Det har varit väldigt många och långa diskussioner om vattenskotrar de senaste 10-15 åren. Tonen i debatten blev lugnare sedan EU slagit fast att en vattenskoter är en båt och alltså faller under samma regler som en båt.

Men alla lät sig inte nöja med detta och en hel del vattenskoterförare har inte lyckats köra med förnuft. Detta är ett par av anledningarna till att det nu kommer ett nytt förslag om åldersgräns, något som först ska behandlas i en remissrunda. Remissvaren ska lämnas senast 15 februari 2016.

Troligen blir det Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som får hantera de nya förarbevisen. NFB har lång erfarenhet av liknande uppdrag eftersom nämnden redan idag sköter olika intyg för båtförare.

Enligt vad som tidigare har sagts bör det räcka med ett förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg eller befälsexamen (klass VIII) för att får köra vattenskoter även efter det att de nya reglerna införs.

Minimiåldern för vattenskoter sätts alltså till 15 år, men det kommer troligen att medges undantag för tävlingar etc.

Läs mer: http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/sjofart/foreskriftsforslag_160126.pdf

Info: http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/sjofart/konsekvensutredning_160126.pdf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*