Bättre ordning på farliga vrak

Sverige börjar arbeta enligt vrakkonventionen och ytterligare steg tas därmed för att komma till rätta med de vrak som utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön. Fartygsägare blir skyldiga att avlägsna vrak efter sjöolyckor och måste betala för de åtgärder som krävs för att bärga vraket. Fortsätt läsa Bättre ordning på farliga vrak