Dubblerade kostnader för båtmotorstölder på tio år

I början av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar av båtmotorstölder. På Länsförsäkringar Östgöta minskade antalet båtmotorstölder något under 2017, från 63 till 60. Stölderna ligger dock på en fortsatt hög nivå och bolagets kostnader har dubblerats på tio år. Fortsätt läsa Dubblerade kostnader för båtmotorstölder på tio år

Nu drömmer vi om att angöra bryggor

Enligt statistik från Länsförsäkringar är den genomsnittliga båtägaren född 1959 och båtägandet är vanligast i åldersspannet 61–70 år. Båtägandet i Sverige är spritt över alla åldrar men båtintresset verkar öka med åldern. Fortsätt läsa Nu drömmer vi om att angöra bryggor

Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt

Forskning visar att om reflexränderna är vertikala så är det mycket enklare för bilister att uppfatta när en cyklist planerar att svänga. Därför lanserar Länsförsäkringar en ny typ av reflexvästar med vertikala reflexränder istället för horisontella. Fortsätt läsa Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt