Nu drömmer vi om att angöra bryggor

Enligt statistik från Länsförsäkringar är den genomsnittliga båtägaren född 1959 och båtägandet är vanligast i åldersspannet 61–70 år. Båtägandet i Sverige är spritt över alla åldrar men båtintresset verkar öka med åldern. Fortsätt läsa Nu drömmer vi om att angöra bryggor

Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt

Forskning visar att om reflexränderna är vertikala så är det mycket enklare för bilister att uppfatta när en cyklist planerar att svänga. Därför lanserar Länsförsäkringar en ny typ av reflexvästar med vertikala reflexränder istället för horisontella. Fortsätt läsa Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt