900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtssäsong

Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritidsbåtssäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007. Fortsätt läsa 900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtssäsong

Spårö båk redo att tas över av Västerviks kommun

Båken är nu redo att tas över av Västerviks kommun. Sjöfartsverket inväntar nu acceptans på att Västervik vill ta över. Kommunen ställde ett antal krav på vad som ska åtgärdas för att de skulle ta över båken från Sjöfartsverkets ägo. Alla krav är accepterade och nu väntar Sjöfartsverket på att sätta igång med ägarbytet. Fortsätt läsa Spårö båk redo att tas över av Västerviks kommun

Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

Göteborg har fått en ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. Den nya farleden sträcker sig från Böttö till Älvsborgsfjorden och är sedan början av maj utmärkt med nio helt nya sjösäkerhetsanordningar. Fortsätt läsa Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

Svenska sjökort anpassas och blir mer rättvisande

De svenska sjökorten genomgår en omfattande förändring, då de anpassas till det nya nationella höjdsystemet RH 2000. Först ut är sträckan Haparanda – Skellefteå där sjökorten numera utgår från det nya referenssystemet. Fortsätt läsa Svenska sjökort anpassas och blir mer rättvisande

SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfartsverket har kommit överens om att skapa ett gemensamt nät för vattenståndsmätningar längs Sveriges kust. Ny mätteknik och tätare geografisk täckning innebär en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet. Fortsätt läsa SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

För att höja säkerheten i inloppet till Göteborg och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad har Sjöfartsverket i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en helt ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. Fortsätt läsa Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstrafiken. Det konstaterar Sjöfartsverket som analyserat utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart. Fortsätt läsa Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart