Skärgårdsstiftelsen söker långsiktigt finansiering

I 33 år har Skärgårdsstiftelsen arbetat för en levande skärgårdsnatur genom att samla in data om naturmiljön i skärgården. Deras fältpersonal gör en mycket viktig insats genom att samla in kunskap om ett antal kustfågelarter, genomfört bevakning, inventering och ringmärkning av till exempel grisslor, berguv, havsörn och blåstång. Kunskapen ger forskare underlag att bearbeta om utvecklingen av vår skärgårdsmiljö.  Fortsätt läsa Skärgårdsstiftelsen söker långsiktigt finansiering

Skärgårdsstiftelsen får EU-stöd till hamnar

Skärgårdsstiftelsen har fått glädjande besked om att fyra gästhamnar i Stockholms skärgård i två olika projekt får ekonomiskt utvecklingsstöd från EU-programmet Central Baltic. Investeringar ska göras i infrastruktur som gör båtlivet bättre och skärgården mer tillgänglig. Fortsätt läsa Skärgårdsstiftelsen får EU-stöd till hamnar

Nu öppnas skärgårdens utbildningsplatser

Stockholms skärgårdsnatur har blivit allas klassrum. Idag invigdes Utbildningsplats skärgården på Gålö, den första av fyra utbildningsplatser i Stockholms skärgård. De tre övriga − Björnö, Hjälmö och Riddersholm − invigs under kommande säsong. Fortsätt läsa Nu öppnas skärgårdens utbildningsplatser

Nåttarö växlar upp och hälsar välkommen

Nu är det klart. Familjen Ljung tar över driften av Nåttarö krog och vandrarhem. I går på båtmässan, Allt för sjön, skrevs kontrakt och redan i maj hoppas Skärgårdsstiftelsens nya entreprenörer på att kunna börja ta emot gäster. Fortsätt läsa Nåttarö växlar upp och hälsar välkommen

Seminarium om Levande skärgårdsnatur

Nu är det snart dags för en ny utgåva av Levande Skärgårdsnatur, rapporten om djurlivet i Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsens projekt som drivits i över 30 år bidrar med viktig information om skärgårdens djurliv. Rapporten som nu sammanställs är ett resultat från sommarens inventeringar av sjöfågel, rovfågel och säl. Fortsätt läsa Seminarium om Levande skärgårdsnatur

Skärgårdsstiftelsen välkomnar besökaren på Allt för sjön

I den stora entréhallen kommer besökaren på Allt för sjön 4-13 mars 2016 på Stockholmsmässan att mötas av en stor monter där Skärgårdsstiftelsen finns för att möta Båtsverige. Skärgårdsstiftelsen är en flitig deltagare på Allt för sjön och i samband med att de utsåg en ny vd i form av Anna Waxin som tillträdde så sent som 1 januari gör de en omstart. På Allt för sjön vill de träffa sina skärgårdsvänner och lära känna fler. Fortsätt läsa Skärgårdsstiftelsen välkomnar besökaren på Allt för sjön

Anna Waxin ny vd för Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsens styrelse har utsett Anna Waxin till ny vd för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Anna Waxin kommer senast från Sveaskog och uppdraget som vd för dotterbolaget Sveaskog Naturupplevelser där hon har varit i sju år. Hon var även vd för bolaget Hjälmare kanal AB och ytterst ansvarig för Mörrums Kronolaxfiske i Blekinge. Fortsätt läsa Anna Waxin ny vd för Skärgårdsstiftelsen