Ny lag för att stoppa båtmotorstölderna på gång

En ny lag som förbjuder utförsel av stöldgods ur Sverige kan sätta stopp för de kraftigt ökande båtmotorstölderna. Flera motioner om en förändrad lag är på gång till vinterns riksdagsarbete. Fortsätt läsa Ny lag för att stoppa båtmotorstölderna på gång

Alarmerande ökningen av båtmotorstölder fortsätter

Båtmotorstölderna i landet fortsätter att öka och det skedde 57 % fler stölder under början av 2017 jämfört med samma period förra året enligt Larmtjänst. Båtförsäkringsspecialisten Svedea ser detta som alarmerande och menar att det behövs en lagändring för att komma till rätta med stölderna – annars finns risk att båtägarna överger båtlivet. Fortsätt läsa Alarmerande ökningen av båtmotorstölder fortsätter

Ny chans för kvinnor att ta över rodret

Att det är männen som styr på sjön framgår tydligt i Svedeas årliga båtlivsundersökningar. För att bidra till ökad jämställdhet till sjöss och ökad säkerhet ombord delar Svedea för tredje året ut Båtstipendiet som ger åtta kvinnor en kostnadsfri manövreringskurs. Fortsätt läsa Ny chans för kvinnor att ta över rodret

Allt fler båtägare navigerar digitalt

Användandet av papperssjökort sjunker och allt fler båtägare väljer att navigera digitalt och med webbtjänster. Det är ett av resultaten i Svedeas årliga båtlivsundersökning, Båtkollen, som presenteras i samband med Båtmässan. Fortsätt läsa Allt fler båtägare navigerar digitalt

Svedea: Hög tid att ge tullen möjlighet att stoppa utförsel av stöldgods

Att få utombordaren stulen är på väg att bli den enskilt vanligaste försäkringsskadan för svenska båtägare. Bakom stölderna ligger internationella ligor och Svedea menar att regeringen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att stoppa utförseln av stöldgods. Att göra det möjligt för tullen att ingripa skulle bespara svenska försäkringstagare hundratals miljoner årligen. Fortsätt läsa Svedea: Hög tid att ge tullen möjlighet att stoppa utförsel av stöldgods

Vill ge tullen befogenhet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer

Stölder av utombordsmotorer har länge varit ett gissel för svenska båtägare. Kostnaderna ersätts till stor del via försäkringar vilket försäkringsbolagen tvingas bemöta med höjda premier. Nu är måttet rågat anser båtförsäkringsbolaget Svedea och menar att tullen måste ges befogenhet och uppdrag att agera för att stoppa utförseln av stulna båtmotorer. Fortsätt läsa Vill ge tullen befogenhet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer

Svedea hjälper kvinnor ta plats på sjön

Att det är männen som oftast står bakom rodret framgår tydligt i flera båtlivsundersökningar som Svedea gjort. För att bidra till ökad jämställdhet till sjöss och ökad säkerhet ombord inrättade Svedea förra året ett stipendium som ger åtta kvinnor en kostnadsfri manövreringskurs. Fortsätt läsa Svedea hjälper kvinnor ta plats på sjön

Var femte båtägare går i båtbytartankar

Att efterfrågevindarna börjar blåsa åt rätt håll känns på flera håll i båtbranschen. Det bekräftas också i en undersökning från Svedea – andelen båtägare som funderar på ny båt är nu 6,5 % vilket är en procentenhet mer än 2014. Fortsätt läsa Var femte båtägare går i båtbytartankar