15 juni, 2007

Toppmoderna dass testas i skärgården

Grinda är en av skärgårdens mest populära öar med 2 000 besökare per dag under högsäsong. Här byter Skärgårdsstiftelsen nu ut utedassen mot 37 toppmoderna långtidskomposterande mulltoaletter som är luktfria och dessutom mer miljövänliga och praktiska. De är därför även ett alternativ för alla sommarstugeägare.

– De här toaletterna passar perfekt i skärgården eftersom de inte kräver något vatten, avlopp eller el. Och eftersom det inte behövs några transporter eller hantering av avfallet så är de mer miljövänliga än vanliga dass, säger Cecilia Wibjörn, miljöhandläggare på Skärgårdsstiftelsen.
Den gamla dasstunnans tid är över. Nu finns en helt ny generation av långtidskomposteringstoaletter som inte behöver tömmas upp till 20 år, och som man då får ut prima odlingsjord från.
Från och med i sommar testar Skärgårdsstiftelsen två olika modeller av långtidskomposteringstoaletter på Grinda. På ön, som under sommaren tar emot upp till 2 000 besökare per dag, har utedassen bytts ut mot 37 av dessa nya toaletter. Det är ett första steg mot att byta ut Skärgårdsstiftelsens totalt 200 dass.
– Långkomposteringstoaletterna innebär mindre tunga lyft för våra tillsynsmän. Och efter tio till tjugo år kan vi tömma toaletterna på högkvalitativ jord till rabatterna, säger Cecilia Wibjörn.

Kretslopp i tanken
Hela processen från kiss och bajs till jord sker i toalettens tank. En fläkt avlägsnar all vätska och komprimerar därmed innehållet, som till slut bara blir två procent av den ursprungliga volymen. Fläkten, som också gör att toaletten blir helt luktfri, är energisnål kan drivas med solceller.
– Toaletterna är små kretslopp och allt sker av sig självt. Vi på Skärgårdsstiftelsen kan rekommendera sommarstugeägare att överväga en långtidskomposterande toalett, inte minst i skärgården, säger Cecilia Wibjörn.
Vinsterna för miljön är stora, menar hon, då vanliga vattentoaletter är resursslösande och då man nu slipper de transporter som måste göras med avfallet från gammaldags dasstunnor.

De nya toaletterna är en del i Skärgårdsstiftelsens miljöprojekt som fått stöd från EU. Efter slutet av årets säsong kommer erfarenheterna från premiäråret att utvärderas. En sammanställning av detta kommer även att läggas upp på Skärgårdsstiftelsens hemsida.

Mer information på www.skargardsstiftelsen.se