1 oktober, 2009

Miljöcertifiera fisket i Östersjön

– Att helt stoppa svartfisket och den slösaktiga dumpningen av oönskade bifångster måste stå högt på dagordningen när Östersjöregionens fiskeministrar 1-2 oktober möts i Saltsjöbaden. Vår vision är att om några år få fisket i Östersjön miljöcertifierat, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Målet är att få ett ekosystem i balans med en gemensam förvaltning av Östersjöns fiskbestånd.

– Fiskeministrarna behöver snabbt åtgärda trålfisket så att den slösaktiga fiskdumpningen stoppas och ungfisk inte går till spillo. Dessutom vill vi se en förbättring av kontrollen i regionen så tjuvfisket verkligen minskas, säger Inger Näslund.

Enligt det internationella havsforskningsrådet, ICES, har svartfisket i Östersjön på drygt ett år minskat från 35 procent till häpnadsväckande låga 6 procent. Uppgifter om vilka siffror de i så fall har uppgett, är idag inte officiellt. WWF vill se större öppenhet/transparens i rapporteringen både från fiskebåtar och medlemsländer.

I våras presenterade WWF en vetenskaplig studie som visar att 38 miljoner ton – 40 procent av all fisk som världens fiskeflottor fångar varje år – inte tas tillvara. Den viktigaste orsaken till de höga bifångsterna är att de flesta fiskeredskap inte är selektiva utan även fångar stora mängder fåglar, däggdjur och oönskade fiskar. Den mest slösaktiga formen av fiske internationellt är troligtvis hajfensfiske där uppskattningsvis 92 procent av fångsten inklusive de döende, fenlösa hajarna kastas tillbaka. Bifångst av små fiskar som inte får en chans att bli vuxna innan de plockas upp och kastas döda tillbaka i havet, är en lömsk och osynlig form av överfiske.

Konsumenternas krav på ett hållbart fiske ökar och i flera länder, som i England och Tyskland finns det gott om fisk på marknaden som är miljöcertifierad enligt MSC, Marine Stewardship Council. I Holland står regeringen bakom ökad mängd MSC-certifiering. Spårbarheten och miljömärkningen följer fisken från hav till tallrik. Danska fiskares beslut att allt danskt fiske inom några år ska vara MSC-certifierat, borde vara ett hett diskussionsämne vid ministermötet och en sporre för övriga Östersjöländer. Vår vision är att få ett miljöcertifierat fiske i Östersjön inom några år, enligt reglerna för MSC, Marine Stewardship Council, säger Inger Näslund.

Länk: www.wwf.se