För ett par år sedan gjorde vi en resa längs den norra delen av Bohuskusten. Nu har vi även besökt den södra delen och startar i Mollösund och går upp till Smögen. Längs vägen stannar vi till på Käringön, Gullholmen och Grundsund. Gamla fiskehamnar som har en intressant historia, som idag är perfekta gästhamnar med all tänkbar service för fritidsbåtar. – Ur Båtliv 4-20

I SSF STYRELSE har vi ett viktigt uppdrag att fokusera på barn- och ungdomsfrågor. Det spänner över många viktiga områden – från barnkonventionen och trygg idrott med utbildade ledare till frågor om träning och elitsatsning. – Ur Båtliv 4-20

Det blir en annorlunda sommar med goda förutsättningar för båtfolket. Osäkerheten på grund av Covid-19 är stor, men Båtliv har samman-ställt vad som gäller. – Ur Båtliv 4-20

I dessa pandemins besvärliga dagar, då såväl utrikes- som inrikesresor ställs in, är det troligt att antalet båtar kommer att öka i våra skärgårdar. Det gör att våra natur- och gästhamnar blir mer besökta. Många av oss tillhör den så kallade riskgruppen och vill därför undvika närkontakt med andra människor. Det krävs mer hänsyn av oss båtfarare denna säsong. – Ur Båtliv 4-20

Det går att kombinera allvar och lek på sjön. Sea Camp erbjuder massor av båtupplevelser samtidigt som deltagarna lär sig mer om båtlivet. – Ur Båtliv 4-20

JAG SER FRAM emot årets båtsäsong mer än vanligt. Detta efter en försäsong med påbud och olika rekommendationer som begränsar allas beteenden. – Ur Båtliv 4-20

Nya Saxdor 200 representerar något helt nytt på marknaden. En bekväm och stadig sportbåt med plats för hela kompisgänget och perfekt för vattenskidåkning. Båten är riktigt rolig att köra! – Ur Båtliv 4-20

Helgen 31 juli – 1 augusti kommer seglingstävlingen Rumble on the Bay tillbaka till de norra farvattnen i Piteå skärgård. – Ur Båtliv 4-20

Två skrov ger hög stabilitet och hög fart. RS Sailing har utvecklat en flerskrovsbåt som är idealisk för seglarskolor, föreningar och sommarstugan. – Ur Båtliv 4-20

En RIB är på många sätt den optimala öppna motorbåten. Säker, stabil och lättdriven är de tyngsta argumenten. – Ur Båtliv 4-20

Marknaden för elbåtar är fortfarande i en etableringsfas. Mindre kända båtmärken har kommit längre än de etablerade båttillverkarna, men utvecklingen går snabbt och snart kommer fler med eldrift som standard. – Ur Båtliv 4-20

Ingen utbordare är bättre än sin propeller. Men den måste ha rätt storlek och form och ge ett perfekt arbetsvarv för motorn. Gasa på i sommar med lätt last under några sekunder och kolla. – Ur Båtliv 4-20

I STORT SETT alla kunder som hör av sig och vill träna i sin egen båt upplever att det är framförallt trånga utrymmen, köra långsamt och tilläggning som känns läskigt och ofta oöverkomligt. Så hur kommer det sig att allt känns helt rätt vid båtköpet och sedan infinner sig en känsla oro och av att något skaver? Orsakerna är flera, fullt normala och har att göra med att vi ofta har fel referensramar med oss i båten som kommer från att vi omedvetet kör bil i båten… – Ur Båtliv 4-20

Marex 360 Cabriolet Cruiser är summan av en lång rad goda idéer. Resultatet är en mycket lyckad familjebåt med lösningar som är stilbildande för andra båtbyggare. – Ur Båtliv 4-20

JAG GILLAR INTE pekpinnar, särskilt inte från myndigheter som lindar in sina budskap med ”om” eller ”kanske”. De flesta människor förstår själva hur de ska agera efter givna förutsättningar. Även båtfolk. – Ur Båtliv 4-20

Stängda gränser har gjort att stölderna av båtmotorer minskat kraftigt. Inför båtsäsongen bör du dock gardera dig med både GPS spårsändare och märkning av båt och motor. – Ur Båtliv 4-20

HAVS- OCH vattenmyn-digheten (HaV) är ansvarig myndighet för vattenlevande invasiva främmande arter. En invasiv art är en art, som utanför sitt ursprungliga utbredningsområde av egen kraft sprider sig och skadar eko-system, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på bland annat fiskerinäringen, åstadkommer ekonomisk skada och påverkar hälsan negativt hos djur och människor. – Ur Båtliv 4-20

Det är stora skillnader i kostnaden för fritidsbåtplatser beroende på var man har  sin båt i Sverige. Dyrast är Grefab i Göteborg. – Ur Båtliv 4-20

MÖRKA MOLN HAR tornat upp sig men det finns ljusglimtar. Den pågående pandemin har konsekvenser för oss seglare på många sätt. Vi arbetar för att göra segling tillgängligt för alla och nu med rådande restriktioner är vi för årets säsong på väg åt precis motsatt håll. Alla idrotter kämpar med detta och i andra länder har man drivit restriktionerna ännu längre. Vi har snabbt mobiliserat för att skapa oss en förståelse för läge och konsekvenser och hur vi ska bemöta dessa. – Ur Båtliv 3-20

Något många längtat efter är stunden när båten är sjösatt och det är dags för premiärturen. För en del kan det rent av vara den allra första turen i en nyinköpt båt. – Ur Båtliv 3-20

EFTER ETT ÅR som ordförande för Svenska Båtunionen (SBU) kan jag konstatera att väldigt mycket inte blev som jag hade trott. – Ur Båtliv 3-20

Nimbus T8 är en modern dagtursbåt i skandinavisk design. Med V8 utombordare och automatiskt trim är den en ren fröjd att köra. – Ur Båtliv 3-20

1 2 3 21