Prenumerera

Du som vill prenumerera på Båtliv kontaktar Svenska Båtunionens kansli, Cecilia Obitz.

Tel. 08-5458 5960
E-mail cecilia@batunionen.se

Lösnummer 75 kr
En prenumeration på Båtliv kostar 400 kr per år (sex utgåvor) inom Sverige. I Norden/Europa 600 kr per år (6 nummer)
Betala till bankgiro 5689-6129 och ange ny prenumerant samt namn och adress till mottagaren.