Christer Eriksson

Äntligen har längtan till att komma ut på sjön infunnit sig och traditionsenligt kommer vi, Svenska Båtunionen och Sweboat, för tolfte året arrangera en båtflykt för våra folkvalda riksdagsledamöter på Stockholms vatten. I år ska vi besöka Gåshaga Marina i några av våra egna fritidsbåtar. Vi kommer att diskutera frågor som i allmänhet gäller båtlivet i Sverige. Syftet med dessa resor är att vi vill framföra våra synpunkter om Sveriges fantastiska båtliv och ställa olika frågor till riksdagsledamöterna från de olika riksdagspatierna. Ämnen som vi bland annat kommer att ta upp är: kommunernas pålagor på arrenden, stölderna ökar igen, sjövett för skolelever och sjökortsfrågan. I år kommer deltagarantalet vara det högsta någonsin, mellan 50 och 60 personer.

Fortfarande har vi alldeles för många båtstölder i Sverige och framför allt har det ökat i Stockholm. Bland annat så spelar Tullverket en stor roll för att förhindra att stöldgodset lämnar Sverige. Svenska Båtunionen har inlett ett nära samarbete Tullverket som innebär att vi genom samverkan med dem kommer att sprida information till båtklubbsmedlemmar om indikatorer om att brott begås och hur man agerar. Med tanke på den dramatiska ökningen av motorbåtstölder i Stockholmomsrådet är det ett viktigt samarbete. Vi vill göra det vi kan för att förhindra att våra båtklubbsmedlemmar blir drabbade och att ligorna inte sprider ut sig i Sverige.

Svenska Båtunionen tycker i olika sammanhang att det är viktigt att vi tillsammans skapar det goda båtlivet. Med vår tradition, storlek och tyngd har SBU ett stort ansvar att upprätthålla och förespråka båtlivet och att föra dess talan. Detta gör vi på olika sätt och bland annat genom att:

 • Skapa möjligheter till och agera för ett ansvarsfullt båtliv.
 • Påverka förslag till nya regelverk och ändringar i gamla så att det ökar möjligheterna att utöva ett bra båtliv.
 • Motverka alla förslag som kan anses orimliga, ineffektiva eller omöjliga att efterleva och därigenom förhindra våra möjligheter att utöva båtliv.

För att tydliggöra vad Svenska Båtunionen anser i viktiga frågor som gäller båtlivet har vi formulerat olika ståndpunkter om följande huvudområden:

Sjösäkerhet, Miljö, Utbildning, Lagar och regleringar samt Beskattning.

På Båtunionens hemsida finns styrelsens ståndpunkter i dessa huvudområden.

Under våren höll SBU en digital miljökonferens, som samlade 140 deltagare. Programmet innehöll bland annat frågor om egenkontroll av fritidsbåtar, nya riktlinjer för båtbottentvätt, ny handbok för skrapprover och aktuella juridiska fall samt information om vad som är skillnader mellan en inspektionsrapport och ett föreläggande.

Har ni miljöfrågor i era båtklubbar så gå in på Svenska Båtunionens hemsida eller kontakta vårt kansli.

Vår kanslichef/verksamhetschef Peter Karlsson har slutat hos Svenska Båtunionen efter cirka tio års anställning. Peter har varit mycket lojal och varit kreativ i många båtlivsfrågor. Bland annat har Peter utvecklat och drivit Riksdagens Fritidsbåtnätverk på ett förtjänstfullt sätt och han var också huvudansvarig för våra Båtriksdagar och våra Unionsrådsmöten i många år. Vi önskar Peter lycka till i sitt nya jobb.

Nu hoppas jag att vi får en bra och lång båtsommar med bra väder och jag önskar er en skön och avkopplande ledighet.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

I ett kyligt Örebro men med ett varmt välkomnande av kommunstyrelsens ordförande, John Johansson, och Hjälmarens Båtförbunds ordförande, Inger Högström Westerling, tillika styrelseledamot i Svenska Båtunionens styrelse fick vi en redogörelse om Örebros olika begivenheter, bland annat det berömda vattentornet Svampen.

På Båtriksdagen i Örebro 6–7 april fattades beslut om de kommande årets verksamhet, avgifter samt motioner och propositioner. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med två undantag, Bo Wernlundh och Ola Runesson, medan Jonas Turitz från Västkustens Båtförbund och Håkan Fritz från Södra Roslagens Båtförbund nyvaldes.

Båtriksdagen godkände 2024 års verksamhetsplan och budget. Unionsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På Båtriksdagen delades det ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets och Svenska Båtunionens syften.

En guldplakett delades ut till Bo Wernlundh som har varit styrelseledamot i Svenska Båtunionen i många år och dessutom varit mycket aktiv i Redaktionskommittén samt varit drivande på våra båtmässor. Silverplaketter delades ut till vår förtroendevalda revisor Leif Zadig, som även han har varit aktiv som revisor i många år samt även en silverplakett till undertecknad. Två guldmärken delades ut till våra styrelseledamöter Hans Öhlund och till Ulf Grape. Tre silver silvermärken delades ut till styrelseledamoten Hans Johansson och till Curt Lindenbaum, som är medlem i Juridiska kommittén, samt till Jimmy Dominius, som är medlem i Miljökommittén. Läs mer om Båtriksdagen på de följande sidorna.

På båtmässan i Stockholm, Allt för sjön, som hölls i början på mars, delades det ut priset för Båtlivets Unga Hjälte till Gustaf Arvmyren från Karlskrona. Han belönades med ett stipendium på 20 000 kronor, prisutdelare var Gurra Krantz. Gustaf är 14 år och en flitig seglare. Han är medlem i Karlskrona Jolleklubb och tillbringar på somrarna mycket tid hos Karlskrona Segelsällskap. Under en seglingsutbildning för vuxna förra sommaren var Gustaf föredömligt snabb och räddade en person som föll i vattnet. Gustaf hoppade i vattnet och vände mannen om så att han kunde andas. Tillsammans med ett par kompisar i en följebåt fick de sedan upp mannen. Stipendiet Båtlivets Unga hjältar delas ut i samarbete mellan International Färg AB och tidningen Båtliv, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Navigationsutbildningarna för Riksdagens Fritidsbåtnätverk har startat upp i april, med examination i maj och det praktiska provet i samband med Riksdagens ledamöters båtlivsutflykt tillsammans med Svenska Båtunionen och Sweboat. Det är ett samarbete med Sweboat där riksdagsledamöter under våren läste antingen Förarbevis eller Kustskepparintyg. Ett uppskattat arrangemang där vi samtidigt lyfter viktiga frågor inom fritidsbåtlivet.

Under våren har Barn- och ungdomskommittén startat ett samarbete med sjöscouterna för att inspirera båtförbund och båtklubbar att få fler ungdomar att intressera sig för båtlivet. Ett antal båtklubbar har redan detta samarbete och Svenska Båtunionen ser det som ett bra tillfälle att få ”gammal att möta ung” ute bland båtklubbarna och föra kunskaper vidare till den yngre generationen.

Nu hoppas jag att vi kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan nya väderstörningar.
Ha nu en bra försäsong och var rädda om er.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Årets Båtriksdag kommer att äga rum i Örebro 6 och 7 mars med traditionsenliga förhandlingar. På årets Båtriksdag kommer cirka 70 delegater från hela Sverige att deltaga.

Förutom förhandlingarna så kommer bland andra Svenska Båtunionens Juridiska kommitté att föreläsa om olika aktuella juridiska frågor. Det ska också delas ut olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften.

Unionsstyrelsen kommer stadgeenligt att presentera verksamhetsplanen för 2024 och presentera Svenska Båtunionens strategiska mål enligt följande:

Miljö och hållbarhet

Inventerat båtbottnar, avseende TBT, på 100 % av alla båtar inom SBU tillverkade före 1996.

En miljösamordnare i samtliga båtklubbar.

Verka för fossilfria och miljövänliga bränslealternativ.

Sjösäkerhet

Minskning med 15 % av allvarliga olyckor i samband med båtlivet.

Minskning av antalet dödsolyckor i båtlivet med 25 %.

Verka för utbildning och kunskap om sjösäkerhet bland båtägare.

Anti-HOPP kampanj (hoppa inte från båten).

Verka för att Sjövett ska vara lika med Trafikvett i skolorna.

Juridiskt stöd

Tillhandhålla resurser och kompetens i organisationen angående arrende för båtklubbar och saneringsfrågor vid uppläggningsplatser.

Ta fram material för båtklubbarna angående ovanstående.

Offentliggöra juridiska ärenden som stöd för båtklubbar.

Informera om styrelseansvar och dess konsekvenser.

Tillhandahålla resurser och kompetens angående juridiska frågor för båtklubbarna.

Redovisa typfall av juridiska frågor i båtlivet.

Barn & ungdom

Skolan – friluftsdagar prova på verksamhet. Skapa ett koncept för klubbarna att användas ute i skolorna.

Samtliga förbund har en ungdomssamordnare.

Samarbeta på central nivå med andra organisationer.

BAS, Båtunionens Administrativa System.

Tillhandahålla och fortsätta utveckla administrationsverktyg som båtförbund och båtklubbar behöver för sin verksamhet.

Bevara, utveckla och säkerställa att kompetens finns i framtiden.

Utbilda båtklubbarna i hur BAS kan användas på bästa sätt.

Redaktionskommittén och tidningen Båtliv

Båtliv ska spegla verksamheten i båtklubbarna runt om i landet och vara en informationskälla för båtklubbsmedlemmar.

Öka kunskapen om Svenska Båtunionen.

Båtliv ska informera i för samhället viktiga båtlivsfrågor.

Föreningsdemokrati

Alla representanter i olika styrelser har adekvat kunskap i föreningsdemokrati och mötesteknik.

Alla styrelserepresentanter utbildas i demokrati och föreningskunskap.

Utbildningar i styrelsens ansvar finns tillgängliga för båtklubbar och båtförbund.

Ta fram och sprida utbildningsmaterial för ovanstående.

 

På båtmässan i Stockholm – Allt för sjön – delades det ut priset för Båtlivets Unga Hjälte 2024 till Gustaf Arvmyren Gurra Krantz. Se reportaget på sidan 12.

Ny BAS-supportorganisation gäller från och med 1 januari 2024. Supportens tillgänglighet ökar, utbildningsutbudet ökar och möjligheten till båtklubbsanpassat stöd blir bättre.

Svenska Båtunionens miljökonferens hölls 21 mars digitalt i mötesverktyget Zoom. Deltagarna fick möjlighet att förkovra sig i aktuella miljöfrågor som rör båtlivet.

 

Nu när våren nästan har kommit så hoppas jag att vädret är med oss när vi fejar med våra båtar.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Båtmässan i Göteborg är traditionsenligt den första inspirationen för en kommande båtsäsong. På mässans stora scen var jag och vår verksamhetschef Peter Karlsson tillsammans med tidningen Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, för att bli intervjuade av mässgeneralen Bengt Wallin om Svenska Båtunionens olika verksamheter och våra planer för framtiden inom svenskt båtliv.

Senare på dagen delades priset ut för Årets Båtklubb 2023. Det gick till Segelsällskapet Hjälmaren, som ligger en bit utanför Örebro. Båtklubben har cirka 450 medlemmar och 130 båtplatser fördelat på två hamnar. Båtklubben har drivit ett omfattande miljöprojekt där båtar både från den egna klubben och andra hamnar har fått sina bottnar rena från giftiga färger. Klubben har även investerat i en spolplatta och reningsverk för att filtrera och separera miljöfarligt avfall.

Det är 14:e gången som priset delas ut av tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen. Prisbordet bestod av olika båttillbehör samt en mycket vacker skylt i vackert lackerat ädelträ, allt till ett värde på sammanlagt cirka 125 000 kr. Priserna har skänkts av ett stort antal båt- och båttillbehörs leverantörer. Juryns motivering till priset var ”Segelsällskapet Hjälmaren representerar det moderna klubblivet. De har allt från en rad traditionella aktiviteter till ett omfattande miljöprojekt för ett bättre båtliv.”

Jag vill gärna påminna samtliga båtklubbar i Svenska Båtunionen att ansöka om att bli Årets Båtklubb. Ansökningsformulär finns på en egen hemsida, www.aretsbatklubb.se

I november träffades representanter från SBU, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Huvudämnet för dagen var hur vi tillsammans skall kunna samarbeta i olika båtlivs områden.

I januari 2024 hade ”Båtliv Sverige”, ordföranden för Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och Svenska Båtunionen möte i Stockholm. Vi beslutade bland annat att återigen ha en konferens tillsammans med samtliga styrelseledamöter i våra organisationer. Dessutom tog vi preliminärt fram en agenda för konferensen.

Vi skall följa upp och utse 3–4 fokusområden från det båtpolitiska programmet, ha genomgång och arbeta med resultatet från ”strategi för ett hållbart båtliv”, även hur går vi vidare med ”vett och etikett på sjön” och om vi ska vi göra en utredning kring statistik om båtlivet samt Svenska Båtunions miljökommitté skulle kunna hålla ett föredrag om aktuella miljöfrågor kring båtlivet.

Svenska Båtunionen tillsammans med Transportstyrelsen genomförde ett webbinarium i höstas som samlade nästan 140 tillsynshandläggare från kommuner runt hela Sverige. Webbinariet behandlade avfallsmottagningsförordningen och dess krav på att alla fritidsbåtshamnar med fler än 25 båtplatser ska ha en av kommunen godkänd avfallshanteringsplan. Peter Karlsson, verksamhetschef för SBU, och Lina Petersson, sakkunnig på Transportstyrelsen, gick igenom regelverket och gav råd för bedömning av hamnverksamhet och avfallshanteringsplaner. På Unionens hemsida kan ni ladda ner mall för avfallshanteringsplan för båtklubbar.

I februari kom det ett glädjande besked från Brottsförebyggande Rådet att båtmotorstölderna fortsätter att minska. Stölderna minskade med 18 procent under 2023. Under 2023 uppgick stölderna till 942 och 2022 var båtmotorstölderna 1 153. Under den senaste femårsperioden har stölderna minskat för varje år, 2019 var stölderna hela 2 270.

I år kommer vårt årsmöte, Båtriksdagen, hållas i Örebro den 6–7 april. Då är våra 22 Båtförbund och två riksomfattande klubbar inbjudna. På årsmötet kommer sedvanliga dagordningspunkter behandlas enligt våra stadgar.

Ha det så bra och hoppas att vi ses snart.

Christer Eriksson

Ordförande

Svenska Båtunionen

Den 18–19 november hölls traditionsenligt ett Unionsrådsmöte i Stockholm på Skåvsjöholms Konferens & Möten. På mötet träffades Svenska Båtunionens (SBU) Båtförbund och 20 Båtförbund deltog av 23 möjliga samt våra två riksomfattande båtklubbar och Svenska Båtunionens styrelse, personalen på kansliet, valnämnden, förtjänstteckennämnden, tidningen Båtliv och våra revisorer, sammanlagt nästan 70 personer.

Årets program bestod bland annat av SBU:s olika verksamheter, ett arbete som därefter diskuterades i plenum. Dessutom var det grupparbeten som båtförbunden utförde om SBU:s verksamhetsområden kommande år. Många synpunkter och råd framkom och dessa kommer Unionsstyrelen att bearbeta.

SBU:s kommunikatör, Erika Lilja, presenterade material som finns att hämta på Unionens hemsida, till exempel Rosmansmärket som är en grundläggande övning för att kunna köra båt. Det finns även mycket annat material om hur man kan bedriva ungdomsverksamhet i båtklubbarna. SBU:s handbok är också ett bra hjälpmedel för båtklubbarna när de till exempel ska bygga bryggor eller andra anläggningar i sina hamnar. Boken tar även upp hur stadgar i en båtklubb bör se ut. Mina exempel är bara litet axplock vad som finns på vår hemsida. Avslutningsvis presenteras nästa års Båtriksdag i Örebro av Inger Högström-Westerling, ordförande för Hjälmarens Båtförbund och styrelseledamot i SBU.

I början av november träffades ordföranden för Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben och SBU för att diskutera samarbetsområden för våra organisationer. Bland annat beslöts att vi skulle samarbeta i remissvar. Vi diskuterade också att vi skulle kunna samarbeta när det gäller båtmässor och andra event.

Från och med 2025 kommer det att vara obligatoriskt med personnummer på alla båtklubbsmedlemmar som är registrerade i BAS (Båtunionens Administrativa System). Anledningen är att säkra och förenkla för användarna. Det har förekommit att olika personer blandats samman i registret och att en och samma person finns registrerad med flera identiteter i BAS.

Havsmiljöinstitutet, SBU och Havs- och vattenmyndigheten arrangerade en nationell båtmiljökonferens i oktober i Marstrand. Konferensen samlade forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och möjligheter för hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart med fokus på fritidsbåtars framdrivning.

Sjösäkerhet är ett viktigt område i SBU:s verksamhet och därför har Båtunionen har tagit ställning om detta. Det innebär:

 • Att alla båtar som färdas på sjön ska ha ordning och reda ombord.
 • Att den som kör båt ska visa hänsyn mot andra båtar, människor, djur och miljö.
 • Att flytväst ska finnas ombord på alla båtar i tillräckligt antal och i rätt storlek för dem som finns ombord.

Det är hög tid att skicka in ansökningar om att bli Årets Båtklubb 2023 och om Båtlivets unga hjältar. Gå in på Svenska Båtunionens hemsida eller kontakta vårt kansli för mer information. Utdelning av dessa priser kommer att ske på båtmässan i Göteborg och båtmässan i Stockholm.

Nu när hösten är här och vintern närmar sig så vill jag uppmana alla att planera för en ny båtsäsong 2024 genom att besöka Svenska Båtunionens hemsida. Ha en bra Jul och Nyårshelg så ses vi till nästa båtsäsong, 2024.

Christer Eriksson
Ordförande
Svenska Båtunionen

Sommarvädret 2023 blev som bekant inte helt perfekt för oss båtägare. Min erfarenhet är att det har varit färre båtar ute på sjön. Kanske är det inte bara beroende på att vädret inte har varit så bra utan även att bensin- och dieselpriserna har varit höga.

Min båtsommar har varit lite annorlunda än tidigare år eftersom jag har vistats några veckor i Italien och Portugal. I Italien var jag vid Gardasjön och tillbringade några timmar på en turistbåt som körde runt på denna stora insjö och det i ett mycket behagligt väder. I de småbåtshamnar som vi passerade var det mest mindre motorbåtar som låg vid bryggorna.

Resan till Portugal var en flodkryssning på floden Douro, cirka 900 km lång, från staden Porto till in en bit i Spanien. Floden rinner genom ett vackert landskap med dramatiska bergsluttningar, frodiga vinodlingar och städer fulla av kultur och historia. Lokala maträtter och goda inhemska viner sätter också sin prägel på resan. Under flodkryssningen fick vi vara med om några häftiga slussningar på 50 meter.

En helt annan kryssning under sommaren var på skutan Valkyrien i Öresund med en landstigning i Gilleleje för att äta en dansk frukost. Träbåten är tillverkad i Danmark 1935. Den är 19 meter lång och 4 meter bred och för cirka 200 kvm segel. Detta var en betydligt tuffare kryssning eftersom vi gjorde det dagen innan stormen Hans framfart. När jag stod vid rodret och styrde båten så kände jag mig ganska liten eftersom den inte löd mina kommandon som en vanlig segelbåt.

Under hösten kommer det att vara många aktiviteter inom Svenska Båtunionen (SBU). Unionens organisationsöversyn fortskrider enligt plan. Olika möten kommer att hållas under hösten för att bland annat informera om enkäten som gjordes innan sommaren hos båtmedlemmar, båtklubbar och våra båtförbund.

SBU tillsammans med Havsmiljöinstitutet och Havs- och Vattenmyndigheten bjuder in till 2023 års nationella båtmiljökonferens den 17–18 oktober i Marstrand för att diskutera hur svenskt båtliv kan bli mer hållbart, i år med fokus på framdrivning. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om Båtmiljökonferensen och vid intresse anmäl er till den.

Nya regler för båtklubbar gäller från och med 1 maj 2023 för att ta fram en avfallshanteringsplan och som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december i år. SBU har tagit fram en handledning och mall för hur båtklubbar upprättar en avfallshanteringsplan. På SBU:s hemsida kan ni läsa mer om detta och ladda ned mallen. Om båtklubben inte har en godkänd avfallshanteringsplan, eller saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba klubben.

Ett annat viktigt och bra hjälpmedel för båtklubbar är SBU:s handbok för fritidsbåtshamnar, tidigare kallad ”Hamnboken”. Det är en komplett guide för er som ska anlägga eller förvaltar en båtklubbshamn. Den behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben samt ger konkreta råd och anvisningar hur till exempel bryggor ska förtöjas och hur varvsplanen skall planeras. Handboken kan ni ladda ned från SBU:s hemsida.

Under hösten kommer SBU hålla 16 Webbinarier, bland annat om avfallsmottagningsförordningen och olika nya rutiner i BAS. Gå in på vår hemsida och se om det är något som är av intresse.

Innan sommaren gjordes en läsarenkät för tidningen Båtliv. Syftet var bland annat att få fram hur läsarna upplevde tidningens innehåll och hur läsarnas läsvanor är. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i tidningen Båtliv. Jag kan redan nu avslöja att läsvanorna är mycket höga med 84 procent som läst nästan alla de sex nummer tidningen ger ut varje år.

Till sist är det väldigt roligt att berätta att stölderna av båtmotorer minskade med 42 procent under första halvåret 2023 i Sverige enligt senaste statistiken från Larmtjänst.

Nu får vi hoppas att vädret i slutet på sommaren blir bättre än hittills. Ha en fortsatt bra avslutning på båtsäsongen.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Nu kan vi äntligen börja använda våra båtar och idka det vi har längtat efter hur länge som helst, åtminstone några månader.

I mitten av juni kommer Svenska Båtunionen (SBU) och Sweboat att för elfte året arrangera en båtutflykt på Stockholm vatten. I år skall vi besöka svenska båtorganisationernas egna försäkringsbolag, Svenska Sjö AB i Waxholm, i några av våra egna fritidsbåtar. Syftet med dessa resor är att vi vill framföra våra synpunkter om Sveriges fantastiska båtliv och ställa olika frågor till riksdagsledamöterna från de olika riksdagspartierna.

Även i år kommer Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och SBU att arrangera en mötesplats i Almedalen, på Gotland. Om ni är på Gotland i sommar, passa då på att besöka vår mötesplats i hamnen.

Äntligen ser vi resultat på att vår lobbying hos myndigheter och politiker när det gäller att stoppa utländska ligor som stjäl våra båtmotorer och båtinstrument har minskat kraftigt under 2022. Tyvärr hjälper inte alltid att polisen har tagit fast tjuvarna och dessutom lagfört dem. Dock förekommer det fortfarande stölder, som ett exempel på detta har polisen redovisat ett färskt fall:

”En återkommande och tidigare utvisad båtmotortjuv har gripits igen i södra Stockholm den 5 maj. Mannen, som är från Litauen, har dömts vid flera tillfällen tidigare för bland annat stölder och hälerier av båtmotorer. Han dömdes senast i höstas för detta. Han är även utvisad med ett förbud att inte få återvända till Sverige förrän 2030. Personer i internationella brottsnätverk, som den här mannen tillhör, jobbar ofta mycket effektivt men förhoppningsvis så kommer sannolikt antalet båtmotorstölder ändå minska.”

För att du som båtägare ska veta när det är dags att tvätta båtskrovet har SBU byggt upp ett nätverk av observationsplatser längs med kusten, men vi behöver bli fler som hjälper oss att hålla koll på de små havstulpanerna. Genom att engagera sig hjälper man andra båtägare och båtklubbar. Din rapport är då en del av underlaget när Havstulpanvarningen skickas ut, vilket skapar förutsättningar för båtägare att tvätta skrovet innan havstulpanerna bildat sitt hårda kalkskal. Din rapport kommer även att synas på Havstulpankartan, där du också kan hitta närmsta borsttvätt eller spolplatta. Både enskilda båtägare och båtklubbar kan anmäla sig. Gå in på SBU:s hemsida eller kontakta vårt kansli och anmäl er.

SBU:s organisationsöversyn har kommit en bra bit på vägen. Undersökningen genomfördes under våren med webbenkäter till medlemmar/båtägare, styrelserna i båtklubbar samt båtförbunden. Alla tre målgrupper har fått något olika frågor, men temat är övergripande detsamma; kännedom om och inställning till SBU. Antalet intervjuer uppgick till 21 Båtförbund, 492 Båtklubbar och 1 593 medlemmar. Målet med organisationsöversynen är att bilda en modern organisationsstruktur där det finns en samsyn i SBU gällande dess Uppdrag, Verksamhet, Organisation och Finansiering. Tidsplanen för organisationsöversynen är att olika grupper inom organisationen under 2023 ska analysera och diskutera för att under 2024 kunna slutrapportera organisationsöversynen på en eventuell extra Båtriksdag.

Jag hoppas att vi får en bra och lång båtsommar med bra väder. Jag önskar er en riktigt skön sommar!

Christer Eriksson

Ordförande, Svenska Båtunionen

Den 18–19 april hade SBU:s styrelse ett konstituerande och traditionellt styrelsemöte. Bland annat behandlades bemanningen av SBU:s kommittéer, arbetsgrupper och projekt. Verksamhetsplanen som presenterades och beslöts på Båtriksdagen i Skellefteå i mars behandlades och fastslogs.

SBU:s organisationsöversyn fortskrider efter att enkätsvaren har kommit till vår konsultfirma Kantar Public och de har gjort första sammanställning av alla svaren. Vi räknar med att vi kan presentera första analysen av enkäten till hösten.

Ordförande i fördelningskommittén från Svenskt Friluftsliv föreläste för styrelsemötet om vilka bidrag som är aktuella för SBU.

Så till något mer handfast i vårtider. Svenska Båtunionen (SBU) driver sajten Båtmiljö.se. Där hittar du som är båtklubbsmedlem och båtägare många bra tips och information om miljöfrågor kopplade till ditt båtliv. Här kommer några exempel på tips för att rengöra båten:

Skrapa bort kvarsittande havstulpaner med spackelspade.

Tvätta bort kvarvarande påväxt med ättika och vatten.

Välj båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.

Vid rengöring av båtdäcket räcker det oftast med varmt vatten och såpa, undvik därför diskmedel som innehåller fosfater och andra ämnen som skadar livet i vattnet.

När ni ska rengöra och polera fribord så välj miljömärkta produkter, använd inte mer än nödvändigt och undvik att spilla på marken genom att placera ut en presenning under skrovet.

Använd rätt skyddsutrustning för dig själv.

Om du har använt etylenglykol för vinterkonservering, starta motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska.

Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till båtklubbens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral.

Etylenglykol är starkt giftigt för både människa och miljön och bör undvikas och använd därför mer miljövänlig propylenglykolen istället.

För att få mer tips och annan information om båtlivet så gå in på SBU:s hemsida.

Svenska Båtunionen har en fond ”SBU-Fonden” som alla båtklubbar och båtförbund kan söka medel ifrån. Sökande förening ska vara medlem i båtförbund inom SBU eller vara direkt ansluten som medlem i Unionen. Bidrag kan lämnas till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet dock inte för löpande verksamheter såsom fasta installationer. Ansökningar ska göras på blankett som också finns att beställa på vår hemsida.

Svenska Båtunionen håller ett webbinarium med Svenska Sjöräddningssällskapet 26 april klockan 19.00–20.30.

Alla som vistas i båt på sjön måste vara beredda på att något oförutsett kan hända. Det bästa sättet för att garantera sin egen säkerhet är att ha en bra kunskap om hur man hanterar båten och att se till att båten är i bra skick.

Nu hoppas jag att vi kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan nya störningsmoment.

Ha en bra försäsong och var försiktiga när ni jobbar med båten!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

På Båtriksdagen i Skellefteå 25–26 mars fattades beslut om kommande årens verksamheter, avgifter samt att motioner och propositioner behandlades. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med ett undantag, Gary Börjesson, medan Anders Jansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund nyvaldes.

Båtriksdagen godkände 2022 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 10 kr per båtklubbsmedlem och år från och med 2024. På årets Båtriksdag deltog 70 delegater. Tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det cirka 100 personer närvarande.

I ett soligt Skellefteå med ett varmt välkomnande av Skellefteås kommunstyrelses ordförande och Västerbottens Båtförbund med SBU:s vice ordförande, Hans Öhlund, i spetsen fick vi en redogörelse om Skellefteås enorma industriella utveckling de senaste åren med bland annat batterifabriken Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier. Vi fick besöka det världsberömda kulturhuset Sara, byggt helt i trä och med ett 20-våningshotell vid en rundtur i Skellefteå kommun.

På Båtriksdagen delades det ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften.

Silvermärken utdelades till styrelseledamot Susanne Niklasson, Dalarnas Båtförbund, styrelseledamoten Hans Johansson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, styrelseledamoten Ola Runesson, Smålands Båtförbund, styrelseledamoten Gary Börjesson, Lidingös Båtförbund, styrelseledamoten Hans Öhlund, Västernorrlands Båtförbund, styrelseledamoten Per Edberg, Värmlands Båtförbund, Karl-Axel Tervall, Värmlands Båtförbund, Anders Hansson, Åmåls Motorsällskap och till Carl Rönnow, miljöansvarig på kansliet.

Silverplakett utdelades till styrelseledamoten Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund, Göte Magnusson, Laxens Motorsällskap, Karl-Axel Wennerstrand, Segelsällskapet Åmålsviken, Ronnie Åkerstedt, Melleruds Båtklubb.

Guldplakett utdelades till styrelseledamoten Lasse Carlsson, Västkustens Båtförbund och till Patrik Lindqvist, IT-ansvarig på kansliet.

Båtmässan i Stockholm, Allt för Sjön, som hölls i början mars under åtta dagar vid två långhelger samlade nästan 60 000 besökare. På mässan delades SBU:s miljöpris ut för tredje gången till en välförtjänt pristagare som bidragit till en bättre havsmiljö. Pristagare var Folke Rydén Production AB som fick ett diplom och 10 000 kr. SBU:s Miljökommitté, som är jury för Miljöpriset, lämnade följande motivering:

”Bolaget har sedan 2009 producerat en rad uppmärksammade och prisbelönta filmer om Östersjöns miljö och har dessutom bidragit med många andra samhällskritiska och humoristiska produktioner. Bolaget har nyligen producerat fyra prisnominerade kortfilmer om Allemansrätten i sjö och hav åt Svenska Båtunionen. Dessa informationsfilmer har fått stor spridning, inte mist i sociala medier.”

SBU höll ett Sjösäkerhetswebbinar 20 mars, det samlade 120 deltagare. Deltagarna fick ställa frågor och delta i diskussioner. Programmet hade följande innehåll:

Sjösäkerhetskommitténs ordförande, Hans Öhlund, berättade om aktuella sjösäkerhetsfrågor.

Herbert Grill från Sjösäkerhetskommittén hade en genomgång av verktyget ”Egen säkerhetskontroll för fritidsbåt”.

Maria Boman från JRCC föreläste om ”Hur du larmar om olyckan är framme på sjön”.

Länk till presentationerna finns på SBU:s hemsida.

Har du frågor om webbinariet så kontakta vår kommunikatör på kansliet, Erika Lilja.

Nu när våren nästan har kommit så hoppas jag att vi kan börja med förberedelser för en ny båtsäsong trots pågående krig och oro i finansvärlden.

Ha nu en bra båtsäsong och kanske ses vi på sjön eller på bryggan!

Christer Eriksson

Ordförande, Svenska Båtunionen

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. Precis som tidigare år, före pandemin, har Svenska Båtunionen satsat mycket på en egen monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av våra medlemmar. Våra frågetävlingar och skattjakten för besökarna var som tidigare år mycket populära, det blev många besökare i vår monter. Antalet besökare på mässan har varit något lägre än åren före pandemin.

Lördagen 4 februari var jag och vår verksamhetschef Peter Karlsson tillsammans med tidningen Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, på mässans stora scen för att bli intervjuade av mässgeneralen Bengt Wallin om Svenska Båtunionens olika verksamheter inom svenskt båtliv.

Senare på eftermiddagen delades priset ut för Årets Båtklubb 2022 till Oxelösunds Motorbåtsklubb och det var klubbens ordförande Jan Costelius som tog emot priset. Det är 13:e året som priset delades ut av tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen. Prisbordet bestod av olika båttillbehör samt en vacker skylt i vällackerad ädelträ. Prisbordet hade ett värde på cirka 125 000 kr och har skänkts av stort antal båt- och båttillbehörs leverantörer. Jurins motivering till priset var ”Oxelösunds Motorbåtsklubb visar på den bredd som finns inom svenskt båtliv. Klubben är ett föredöme och aktiv inom de områden som formar framtidens båtliv”.

Jag vill gärna passa på att påminna samtliga båtklubbar i Svenska Båtunionen att ansöka om att bli Årets Båtklubb. Ansökningsblankett finns på en egen hemsida. www.aretsbatklubb.se

I mars är det åter dags för båtmässan i Stockholm, Allt för sjön.

Unionsstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn och har därför börjat med att skicka ut enkäter med frågor till samtliga styrelser i båtklubbar och båtförbund samt till cirka 6 000 båtklubbsmedlemmar. Enkäten syftar till att undersöka vad båtklubbarna och dess medlemmar önskar och behöver för att utveckla båtlivet med mera. Unionsstyrelsen uppmanar alla mottagare av enkäten att svara för att Svenska Båtunionen ska få bästa möjliga underlag för utvecklingen av vår verksamhet.

I mitten av januari träffades representanter från oss, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Huvudämnet för dagen var NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildning) verksamhet och utveckling. Dessutom diskuterades olika aktuella frågor, såsom båtregister och obligatoriskt förarintyg samt obligatorisk flytväst och obligatorisk ansvarighetsförsäkring för båtägare.

Den 19 februari bjöd Unionsstyrelsen in ordföranden i våra båtförbund och våra två rikstäckande båtklubbar till ett samrådsmöte för att behandla Svenska Båtunionens budget för 2023–2025, vår Organisationsöversyn med mera.

I år hålls vårt årsmöte, Båtriksdagen, i Skellefteå 25–26 mars.

Jag hoppas att vi ses på båtmässan i Stockholm.

Till dess ha det så bra!

Christer Eriksson

Ordförande i Svenska Båtunionen

I höst och i vinter planerar Svenska Båtunionen med många pågående och nya projekt för framtiden. Dessa presenterades och diskuterades på årets Unionsråd i Sollentuna.

Medlemssystemet BAS 3 som sjösattes 29 augusti i år är nu i full drift, men med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten tagit längre tid än beräknat. Först under våren 2023 räknar vi med att drift och underhåll kommer att återgå till en normal nivå. Utbildningarna i BAS kommer fortsätta under 2023.

Arbetet med organisationsöversynen kommer att fortsätta under 2023.

Båtlivspodden som har varit i gång under 2022 har publicerat 15 avsnitt. Den kan hittas bland annat på länken https://pod.batliv.se/

I oktober samlades Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och Svenska Båtunionen för en gemensam styrelsekonferens. På mötet beslutade organisationerna att formalisera ett utökat samarbete inom främst båtpolitik och främjande av båtliv under det gemensamma namnet Båtliv Sverige.

Under våren och hösten har Svenska Båtunionen deltagit i flera möten med Sjöfartsverket där vi framfört vår kritik mot de nya sjökorten som producerats inom ramen för det så kallade Sjökortslyftet. Sjöfartsverket anser att deras sjökort är till för den kommersiella sjöfarten, det vill säga vatten utanför farlederna sjömäts endast då behov uppstår av andra anledningar som tex kabeldragningar. Vid det senaste mötet mellan båtorganisationerna och Sjöfartsverket i september uppgav företrädare för Sjöfartsverket att man nu uppdaterat sjökorten från Norrbotten ner till Stockholms södra skärgård inom ramen för Sjökortslyftet. Sjöfartsverket önskar att båtlivets organisationer, med stöd av Sjöfartsverket, pekar ut prioriterade områden runt Sveriges kust. Båtlivets organisationer kommer nu att titta på förslaget och påbörja arbetet med att visa på särskilt intressanta områden. Svenska Båtunionen kommer att uppvakta den nya regeringen och riksdagens utskott i syfte att få till en förändring i Sjöfartsverkets uppdrag så att den även svarar för fritidsbåtslivet.

Svenska Båtunionen har tagit fram ett webbaserat verktyg för egen säkerhetskontroll av fritidsbåt. Det finns idag säkerhetskontroll för sju olika båttyper, från kanot till segelbåt avsedd för övernattning. Vattenskoter och kontrollpunkter för RIB-båt är under arbete och kommer att presenteras senare.

Svenska Båtunionen har lanserat en ny version av sajten Båtmiljö.se med handfasta miljötips för båtägaren. Den vänder sig till dig som båtägare och som vill göra miljömedvetna val.

Årets Unionsråd för Svenska Båtunionens 23 förbund och två riksomfattande båtklubbar ägde rum 19–20 november i Sollentuna. Sammanlagt deltog mer än 70 personer under mötet. På Unionsrådet presenterades ett stort antal av Svenska Båtunionens viktigaste verksamheter och som därefter diskuterades i plenum. Svenska Båtunionens nyutkomna Hamnbok delades till Förbundens styrelserepresentanter. I samband med detta diskuterades frågan hur skall man sprida Hamnboken till alla båtklubbar i Sverige. Den nystartade utredningen om Organisationsöversynen av Svenska Båtunionen presenterades för deltagarna. Utredningen förväntas pågå åtminstone i två år. Avslutningsvis kungjordes att nästa års Båtriksdag skall hållas i Skellefteå mellan den 25 och 26 mars.

Trots höstmörkret och vintern som nalkas hoppas jag att vi kan se fram emot en ny båtsäsong 2023 utan krig och utan någon ny pandemi. Ha det så bra till dess att vi åter ses på bryggan och i våra klubblokaler!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Det blev ännu en sommar med bra väder! Tyvärr har kostnaderna för bland annat bensin och diesel ökat kraftigt och det har säkert medfört att bryggseglingen blivit vanligare.

Jag har för första gången seglat i Bottenvikens skärgård tillsammans med tre styrelseledamöter från Svenska Båtunionen. Skillnaden var stor i jämförelse med mitt normala båtliv i Öresunds farvatten. Allting upplevdes mycket större och framför allt var där ingen trängsel på sjön. Vattentemperaturen var alldeles låg, i alla fall för min smak, för att hoppa i det annars klara vattnet.

Svenska Båtunionen var på plats i Visby hamn under Almedalsveckan, tillsammans med Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar i Sverige. Vi bjöd in samtliga politiska partier för en paneldiskussion om båtlivets viktiga frågor, där sju av våra åtta politiska partier var närvarande. Bland annat diskuterades båtreturers behov av en mer omfattande skrotningspremie.

Vi tog åter upp frågan om stölder av våra båtar och båtmotorer med politikerna. Tidigare har vi fått framgång igenom att Tullverket fick utökade befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige. Hitintills har inte regeringen gett Tullverket tillräckligt med resurser för att minskningen skall bli mera påtaglig. Dessutom togs momsfrågan upp. Momssatsen för gästhamnsplats kontra campingplats skiljer sig, på gästhamnsplats är det 25 % moms men däremot är det 12 % moms på campingplats. Vi uppfattade som politikerna delade våra synpunkter.

På initiativ av Svenska Båtunionen, tidningen Båtliv och Svenska Sjö Båtförsäkring har vi startat upp Båtlivspodden. Hitintills har det kommit ut flera avsnitt. Båtlivspodden hittar man på olika ställen, Svenska Båtunionens hemsida, Instagram och på länken https://pod.batliv.se/.

Svenska Båtunionens verksamhet kommer att vara mycket omfattande fram till Båtriksdagen i mars 2023. Medlemssystemet BAS 3 öppnades i ny skepnad 29 augusti. Arbetet med BAS 3 har skett under de senaste två åren och har krävt stora resurser. Tusentals klubb- och förbundsfunktionärer har deltagit i introduktionswebbinaren och olika utbildningar.

Vid Båtriksdagen 2022 i Karlstad bestämdes det att Unionsstyrelsen ska genomföra en organisationsöversyn av Svenska Båtunionen. Unionsstyrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och föreslagit att det ska bildas ett antal arbetsgrupper. Första mötet hölls 4 september och kommer fortlöpande att ske minst ett år framöver. Årets Unionsråd kommer att hållas i slutet av november där våra förbundsdelegater träffas och föreslår inriktningen av Svenska Båtunionens framtida verksamhet. Under 2023 kommer Svenska Båtunionen deltaga på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm med en egen monter. Vi kommer som tidigare hålla olika digitala och fysiska utbildningar för båtklubbsmedlemmar och förbundsmedlemmar. Vi kommer också att deltaga i olika internationella möten under verksamhetsåret. Vår traditionella Båtriksdag, årsmöte, kommer att äga rum i Skellefteå i slutet av mars 2023.

Nu får vi hoppas att slutet på sommaren blir lika bra som den varit hitintills. Ha en fortsatt bra avslutning på båtsäsongen.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Jag är övertygad om att vi skall få en normal båtsäsong. Med tanke på att vi har fått cirka 10 000 nya medlemmar i våra båtklubbar så är det med glädje som jag hälsar dem varmt välkomna till vår organisation. Båtklubbarna har ett stort ansvar att ta emot våra nya medlemmar och bland annat se till att de får utbildning och kunskap om de regler som gäller för oss alla båtmänniskor.

För att du som båtägare ska veta när det är dags att tvätta båtbotten har Skärgårdsstiftelsen och Svenska Båtunionen byggt upp ett nätverk av observationsplatser längs Ostkusten. Vi behöver fler som håller koll på havstulpanerna och därför hör av er till oss om ni observerat förekomsten av dessa.

Tidningen Båtliv, Svenska Sjö och Svenska Båtunionen har startat en Båtlivspodd. Första avsnittet av Båtlivspodden släpptes 6 maj och du hittar den där poddar finns.

Tänk på att det krävs förarbevis för vattenskoter från den 1 maj 2022! Under en övergångsperiod finns det vissa undantag och dessa kan ni läsa om på Båtlivsutbildning.se och Transportstyrelsen.se.

Svenska Båtunionen och Sweboat kommer att ha en båtutflykt på Stockholms vatten för Riksdagens ledamöter för tionde året 14 juni. I år ska vi åka till Marina Läroverket i Stocksund i några av våra fritidsbåtar. Syftet med dessa resor är att vi vill framföra våra synpunkter och frågor till riksdagsledamöterna från de olika riksdagspartierna.

Senare i sommar kommer vi, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat och Svenska Båtunionen arrangera en mötesplats i Almedalen för en paneldiskussion om båtlivets utmaningar och möjligheter. Bland annat tänker vi lyfta upp följande frågor med politikerna

För Båtretur ska fungera bättre behövs en mer omfattande skrotningspremie, bland annat för att fasa ut de gamla tvåtaktsmotorerna.

Tullverket har bland annat fått utökade befogenheter i syfte att kunna stoppa internationella stöldligornas framfart i Sverige. Problemet är vad vi förstår att Tullverket saknar tillräckligt med resurser. Vi vill gärna få svar på varför det är så.

Våra gästhamnar är momsdiskriminerade eftersom våra gästhamnar har 25 procent moms medan camping och hotellverksamhet har 12 procent moms, trots att i princip så har gästhamnarna samma verksamhet som camping och hotellen. Dags för förändring?

Slutligen är det hög tid för våra EU-politiker att driva frågan om hårdare krav på avgasrening för båtmotorer inom EU så att vi båtägare kan bidra med en bättre miljö.

Med förhoppning om en lång båtsommar och bra väder” Jag vill önska er en riktigt skön sommar!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

På Båtriksdagen i Karlstad 26–27 mars fattades beslut om de kommande årens verksamheter, avgifter samt motioner och propositioner.

Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände 2021 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023. Det är den första avgiftshöjningen på nio år.

Ett annat viktigt beslut på Båtriksdagen var att Unionsstyrelen fick i uppdrag att göra en organisationsöversyn. Utredningens syfte är att se över Unionens uppdrag, organisation, verksamhet och finansiering. I år deltog 80 delegater och tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det cirka 110 personer närvarande.

På Båtriksdagen delades ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften. En guldplakett utdelades till Cecilia Obitz som är ekonomiansvarig på kansliet, två silverplaketter utdelades till Britt Axelsson, Östergötlands Båtförbund och till Björn Axelsson, Östergötlands Båtförbund. Guldmärke utdelades till Göran Person, Roslagens Båtförbund och till Leif Zadig, revisor i Svenska Båtunionen. Silvermärke utdelades till följande personer: Carl Zeidlitz, kommunikatör på kansliet, Christer Bofeldt, Skaraborgs Båtförbund, Per Berglund, Bottenvikens Båtförbund, Hans Öhlund, Västerbottens Båtförbund, Ulf Grape, Roslagens Båtförbund, Gary Börjesson, Saltsjön-Mälarens Båtförbund och till Eva Srejber, ledamot i Svenska Båtunionens Valnämnd.

Årets båtmässor i Göteborg och Stockholm ställdes in, men en flytande båtmässa hölls i början på april på Eriksberg i Göteborg. Representanter från Svenska Båtunionen och tidningen Båtliv tillsammans med cirka 100 utställare var på plats.

I slutet av mars höll Sjösäkerhetskommittén webbinar. Bland annat behandlades det om vilka som drabbas av olyckor och var de inträffar samt bra utrustning för att undvika olyckor och skador. Programmet för egen säkerhetskontroll av fritidsbåtar lanserades under kvällen. Bildspel finns att ladda ned från batunionen.se/sjosakerhet.

Svenska Båtunionen tilldelades Sweboats miljöpris 2022 i mars. Jurins motivering var ”för skapandet av Nationella båtmiljökonferensen, ett återkommande forum där hela båtlivssverige – forskning, myndigheter och representanter för hela båtlivet – fick möjligheten att för första gången mötas och på ett konstruktivt sätt och i sann samarbetsanda diskutera de miljöutmaningar som båtlivet har”.

Nu när våren nästan har kommit till hela Sverige så hoppas jag att vi obehindrat kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan någon ny pandemin eller hot om krig.

Var rädda om er och ha en bra försäsong!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Jag, precis som alla andra i Sverige, ser med fasa hur kriget i Ukraina fortsätter utan hänsyn till mänskligt lidande. Jag hoppas och tror att vi snart får fred och att vi kan återgå till ett någorlunda normalt liv.

För oss båtlivsintresserade så är det tid för årsmöten i båtklubbarna. Jag uppmanar alla båtklubbsmedlemmar att ta sig till klubbstugan eller sätt er framför datorn och delta aktivt i årsmöten för utnyttja era demokratiska rättigheter. Detta engagemang kan man i förlängningen se som ett fredsbevarande i båtklubbens demokrati.

Den 15 och 17 mars genomfördes Stora Båtklubbsdagen eller som det istället blev Stora Båtklubbskvällen. Eftersom båtmässorna blev inställda så genomfördes detta för första gången i mötesverktyget Zoom på kvällarna.

Stora Båtklubbsdagen har alltid varit årets stora inspirations- och kompetensutvecklingsdag för alla båtklubbsfunktionärer. Årets program var digert och med många deltagare. Bland annat fanns följande programpunkter:

 • Hur ankrar du egentligen? Innehållet handlade om att få mer kunskap om att ankra på grunda vatten där vi ofta lägger ankar för att skona våra viktiga undervattensskogar.
 • Tjuvtitt på nya BAS. I augusti stänger vi vårt BAS-system en kort period för att flytta över all data i den nya versionen av systemet. Föredraget visade på nya funktioner och uppdateringar och berättade vad klubben måste göra innan nedstängningen.
 • Förenkla jobbet i båtklubben med QR-kod. Vårt försäkringsbolag Svenska Sjö delar båtlivet med er och har tagit fram ett system för att märka båtar och utrustning för att det ska bli lättare att hålla ordning i hamnen och ta upp och sjösätta båtarna. Föredraget presenterade systemet och föreläsare var Per Nikolausson, VD för Svenska Sjö.
 • Planera för skrovsanering. Föredraget gick igenom vad regelverket säger och gav råd hur båtklubbens styrelse ska hantera arbetet.
 • Rorsmansmärket – En aktivitet i båtklubben. Rorsmansmärket är en aktivitet för båtklubbar som vill skapa bättre sammanhållning och bättre sjömanskap. Föredraget handlade om aktiviteten och det nya utbildningsmaterial som Svenska Båtunionen har tagit fram. Det är ett komplett material med gemensamma övningar, filmer och utbildningsmaterial som erbjuds alla båtklubbar.
 • Våga starta läger. Svenska Båtunionen har tagit fram material om hur man ska komma igång med barn och ungdomsverksamhet. Hur startar man, vad behöver man tänka på, vilka ska vara med och vilket material behöver man. Allt detta och mycket mer finns i vår handbok som heter ”Ungdomsverksamhet i båtklubbar”. Under föredraget presenterades handboken som visar på exempel hur den kan användas.

Nu när våren snart är här så kan fejning av våra båtar vara en sysselsättning som kan göra att vi inte bara har tankar om oroligheterna i världen. Ha en bra vår och snart är det en härlig båtsäsong!

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Beslutet att låta restriktionerna på grund av pandemin upphöra 9 februari var positivt för Svenska Båtunionen. Därmed kan våra fysiska aktiviteter åter komma igång.

Årets ordförandekonferens, som hölls 20 februari, blir ett fysiskt möte i Stockholm med båtförbundens ordförande och min förhoppning var att alla 26 ordförande skulle komma. På dagordningen för mötet stod Svenska Båtunionens verksamheter, strategiska mål och budget för kommande år.

Båtriksdagen skulle ha hållits i Karlstad redan 2020 men kommer i stället att genomföras 26–27 mars 2022. Till årets Båtriksdag har det inkommit tolv motioner från våra båtförbund och Svenska Båtunionens styrelse har lämnat en proposition. På Båtriksdagen kommer Svenska Båtunionens styrelse sedvanligt lägga fram en verksamhetsplan med tillhörande budget för 2022 och preliminär budget 2023 och 2024.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan som ska behandlas och beslutas på årets Båtriksdag innehåller många intressanta verksamheter, bland annat så planerar våra kommittéer följande aktiviteter:

Sjösäkerhetskommittén kommer att anordna seminarier, webbinarier och informera i tidningen Båtliv om sjösäkerhet.

Miljökommittén kommer att genomföra miljökonferens för förbunds- och båtklubbsfunktionärer.

Barn- och ungdomskommittén kommer att stimulera barn- och ungdomsverksamhet för SBU:s båtklubbar genom olika arrangemang.

BAS-kommittén kommer att se till att det finns kompetenta resurser tillgängliga för drift, utveckling, support och utbildning av BAS.

Juridiska kommittén kommer som tidigare att lämna generella råd och anvisningar i juridiska frågor till båtklubbar och båtförbund samt publicera svar på vanligt förekommande frågor på SBU:s hemsida och i tidningen Båtliv.

Ändamålsbestämda projekt. Till sommaren planerar SBU att deltaga vid Almedalsveckan på Gotland i samverkan med Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Avsikten är att skapa uppmärksamhet kring båtlivsfrågor för allmänheten och beslutsfattare samt politiker.

Trots att båtmässorna i Göteborg och Stockholm blev inställda och att Stora Båtklubbsdagen därmed inte blev av kommer vi att anordna olika utbildnings- och informationsmöten löpande under året. Under december 2021 och januari och februari 2022 har det hållits olika utbildnings- och informationsmöten för våra båtklubbar. Dessa utbildningar har handlat om styrelsens ansvar och hur man genomför ett proffsigt årsmöte i båtklubbarna.

Årets Båtklubb 2021 har utsetts av tidningen Båtliv och det blev Sätra Båtsällskap som tillhör Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Utnämningen kommer bland annat att uppmärksammas på Båtriksdagen i Karlstad.

Nu hoppas jag att jag inte behöver orda mer om pandemin i fortsättning. I stället vill vi kunna se framemot att planera och drömma om kommande båtsäsong.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Nu, äntligen, har Svenska Båtunionen haft ett fysiskt Unionsråds möte i Stockholm i slutet av november 2021 för våra Båtförbund. Årets Unionsråds möte handlade i stor utsträckning om Svenska Båtunionens vision, mål och verksamhet i framtiden. Utförligare information om mötet kommer vid ett senare tillfälle eftersom pressläggningen sker i skrivande stund.

Svenska Båtunionens Båtriksdag/årsmöte är planerat att ske fysiskt i Karlstad under våren 2022.

I snart två år har arbetet med en ny version av organisationens administrationsprogram BAS för Båtförbunden och Båtklubbarna genomförts och beräknas vara klart i början av 2022.

Svenska Båtunionen tillsammans med Havs och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet anordnade en nationell båtmiljökonferens med temat Framtidens hållbara båtliv. Konferensen samlade myndigheter och organisationer för att diskutera problembild och lösning på flera av båtlivets miljöfrågor. Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats mellan teori och praktik. På Svenska Båtunionens hemsida kommer det finnas ett referat från mötet.

Under hösten har arbetet med förändringar av Svenska Båtunionens hemsida skett så nu skall det bli lättare att hitta olika handlingar. Arbetet med förbättringar av vår hemsida fortsätter kontinuerligt.

Jag och Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, hade ett möte med inrikesminister Mikael Damberg den 4 oktober för en uppföljning av vårt tidigare möte 2019. Mikael Damberg informerade oss om att Polis, Tull och Kustbevakningen jobbar idag mycket mer underrättelsebaserat än tidigare och detta kommer långsiktigt vara avgörande för hur myndigheterna skall lyckas med att stoppa stöldligornas framfart. Dessutom har myndigheterna fått krav på att återrapportera till inrikesdepartementet. Lagstiftningen har sedan augusti 2021 skärpts så att systematiska stölder har kommit in i Brottsbalken och dessutom har straffen för häleribrott förändrats. Enligt Mikael Damberg har även det nordiska samarbetet blivit bättre, med att hindra ligorna från att komma in i landet. Vi skall ha fortsatta kontakter med varandra för att noggrant följa utvecklingen av stölderna.

Under senare delen av hösten kommer vi att genomföra de första utbildningarna inom ramen för projektet SBU-akademin. På vår hemsida finns nu ett gediget material om föreningsdrift och demokrati samlat under fliken Utbildning. SBU-akademin är tänkt att erbjudas till Båtklubbarna med Båtförbunden som avsändare på liknande sätt som vi har hanterat vårt XRF-projekt. Kansliet kommer att bjuda in alla förbund till ett digitalt informationsmöte inom kort.

Nu får vi hoppas att båtlivet kommer att vara som vanligt efter två års restriktioner och att vi kan träffas som vanligt på bryggan och i våra klubblokaler.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Sommaren har varit helt i min smak med mycket sol och värme, vilket har medfört att jag som badkruka har kunnat bada ett flertal gånger i havet.

Jag har dessutom upplevt en härlig augustidag i Öresund på skonaren Nina. Vi fick hissa segel, ställa oss bakom skeppsratten och styra skonaren genom Öresund för fulla segel. Skonaren Nina är ett modernt segelfartyg byggd enligt en gammal förebild, danska postjakten Castor från 1867. Ninas längd med peke är 22 meter, 5,1 meter bredd och har ett djupgående på 2,4 meter och ett deplacement på 40 ton samt 7 segel med en segelyta på 213 kvadratmeter.

Även i år har Svenska Båtunionen delat ut ett stort antal flytvästar till Båtförbund och Båtklubbar samt till några kommuner. Detta har uppskattats av många och uppmärksammats av både pressen, radio och tv.

Båtmotorstölderna har kraftigt minskat i Sverige första halvåret 2021 jämfört med 2020, men tyvärr gäller det inte alla regioner i Sverige. Minskningen av stölder beror antagligen på pandemin, men det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan, där båtklubbarna har en viktig funktion, har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder.

Jag kommer ha ett uppföljningsmöte med inrikesminister Mikael Damberg i höst för att bland annat höra efter vilka resurser som kommer tilldelas tullen och polisen för att förhindra att de utländska stöldligorna fortsätter att härja i Sverige.

Den 16 juni 2021 beslutade riksdagen om en ny lag om förarbevis för vattenskoter. Från och med den 1 maj 2022 krävs det således ett förarbevis för att få köra en vattenskoter. För att få ett förarbevis ska man ha fyllt 15 år och ha genomgått en minst två dagars utbildning, inklusive examination och praktik. Under en övergångsperiod kommer behörighet såsom Förarintyg för fritidsbåt och Kustskeppare att godkännas som ett förarbevis.

Nu får vi hoppas att slutet på sommaren blir lika bra som sommaren varit hitintills och att vi snart ses.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Nu när värmen och ljuset har kommit och båtarna är i sjön så börjar båtlivet på allvar. Men för oss som arbetar i Svenska Båtunionen sker kanske det viktigaste under hösten-vinter-vår.

Unionsstyrelsen arbetar nu vidare för att trygga Svenska Båtunionens ekonomi på lång sikt. För att stärka arbetet i dialog med Båtförbunden fortsätter vi därför med de viktiga ordförandekonferenserna och i slutet av maj sker nästa konferens.

Under det senaste året är det väldigt positivt att båtlivet har ökat så kraftigt. Samtidigt som vi ser hur kraven från omvärlden ökar för varje år för ett hållbart och säkert båtliv. Striktare miljökrav, hårdare krav för förarbevis, krav på båtregister och inte sällan en särskild båtskatt. Många nya på sjön ställer också högre krav på öppenhet och tillgänglighet. En samlad och stark Båtunion för svenskt fritidsbåtliv är därför fortsatt nödvändig och viktig.

Så här års är det därför mycket aktivitet i båtklubbarna och i båtförbunden. Svenska Båtunionen har stöttat, med webbinarier kring hållbarhet och sjösäkerhet under vintern och våren, med nya utbildningsmaterialet Rorsmansmärket, med ungdomsmaterialet Jolleskolan, med XRF-projektet, med tidningen Båtlivs intressanta artiklar samt med vårt utmärkta administrativa dataprogram BAS både för båtförbunden och båtklubbarna.

Under vintern och våren har Sjösäkerhetskommittén tillsammans med NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) uppvaktat politiker och Transportstyrelsen samt lämnat remissvar till Transportstyrelsen angående förarbevis för vattenskoter. NFB är en ideell förening och intresseorganisation som utarbetar och fastställer fordringar för båtlivsutbildning och reglerar officiella kompentenser för förande av fritidsbåtar i Sverige. Nämnden auktoriserar även förhörsförrättare och håller register över avlagda intyg.

Med förhoppning om ett bra väder och att vi åter kan träffas som vanligt i våra båtar, vill jag önska er en härlig och avkopplande båtsommar.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Vid årets digitala Båtriksdag, som hölls 27 april, invaldes tre nya ledamöter i Svenska Båtunionens styrelse: Susanne Nicklasson från Dalarnas Båtförbund, Ola Runesson från Smålands Båtförbund och Hans Johansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Detta innebär att vi nu har två kvinnor i Unionsstyrelsen, något vi inte har haft på mycket länge; Inger Högström-Westerling från Hjälmarens Båtförbund och Susanne Nicklasson.

Jag ser fram emot detta med stor glädje och förhoppning om att vi får en mer kvinnlig syn på båtlivet. Om jag får önska så skulle det vara bra om också vi kunde attrahera ungdomar, kanske inte till styrelsen men till våra olika kommittéer.

Tyvärr fick inte Unionsstyrelsen igenom sitt förslag om en höjning av medlemsavgiften för 2022. Detta kommer att medföra att SBU:s egna kapital halveras under 2021 och 2022. Det kan också innebära att de planerade verksamheterna inte kan genomföras enligt Unionsstyrelsens ambitioner och inte heller de olika projekt som har beslutats på tidigare Båtriksdagar.

I februari hade vi en ordförandekonferens som var mycket lyckad. Där framfördes önskemål om att vi skulle arrangera ytterligare en under 2021. Unionsstyrelsen planerar därför för en ordförandekonferens senare under året.

Trots covid-pandemin har båtlivet i Sverige utvecklats positivt under det gångna året. Det medför för SBU:s del att vi fått fler medlemmar, vilket innebär att vi får hjälpa till med mer information och utbildningsmaterial till våra båtklubbar. Tyvärr har covid-pandemin också medfört negativa sidor, vissa arrangemang har fått ställas in och fysiska möten i klubbarna har inte kunnat hållas. Nu ser jag ändå ljuset i tunneln eftersom covid-vaccinet håller på att ges till oss och förhoppningsvis så borde de flesta ha fått vaccinet till sommarn. Jag själv fick min första spruta vecka 14.

Jag vill gärna slå ett extra slag för vårt administrativa dataprogram BAS. Min egen båtklubb i Domsten, norr om Helsingborg, skulle modernisera sin administration från Exceldokument till ett medlemssystem, så vi valde SBU:s system BAS. Klubben såg många fördelar med att använda BAS-systemet. Bland annat ingår kostnaden i medlemskapet i SBU och programmet är modernt. Utveckling av programmet sker succesivt samt att när klubben skiftar ansvarig för skötseln av administrationen så underlättar detta mycket med ett standardprogram med en manual.

Nu hoppas jag att våren på allvar är på gång i hela Sverige precis som vaccineringen, så vi kan oförhindrat hålla på med det som vi alla brinner för.

Jag hoppas att vi snart kan ses. Sköt om er och ha en bra försäsong!

Christer Eriksson

Ordförande i Svenska Båtunionen

Årets ordförandekonferens hölls digitalt 14 februari. De flesta båtförbunden var närvarande och mötet blev även i år mycket uppskattat av förbundsdeltagarna och av vår styrelse. Under mötet presenterades några av våra kommittéers verksamheter.

Ungdomskommittén har tagit fram arbetsmaterial att användas i ungdomsverksamheten ute hos båtklubbarna. Det finns gratis att ladda ned från Svenska Båtunionens hemsida.

Sjösäkerhetskommittén kommer under 2021 att arbeta med att uppdatera Egenkontroll av fritidsbåt och Egenkontroll av hamnar för fritidsbåt. Under året kommer kommittén att bedriva kampanjer om hur viktigt det är att använda flytväst och vattentätt mobilfodral när man är på sjön.

Baskommittén arbetar sedan ifjol med BAS 3.0. Denna uppgraderar den tekniska plattformen och användargränssnittet mot nya medier, mobiler och surfplattor m m. Dessutom kommer kommittén att göra systemet mer användarvänligt, uppgradera manualer och hjälpfunktioner samt öka säkerheten i BAS.

Miljökommittén kommer att skapa utbildningsresurser som till exempel miljökonferenser, digitala utbildningar och hålla uppdaterad information på ”båtmiljö.se”. Under året kommer den också att arbeta med XRF-mätning och utbildning av mätförrättare.

Miljökonferensen hölls för första gången digitalt, 25 februari. Över 200 deltagare var anslutna. Olika presentationer under konferensen var bland annat:

 • Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtarna ut
 • Hållbara båtar går på el och byggs av lin
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar
 • Allemansrätt och allemansvett, vad är det som gäller och vad ska man tänka på som ny på sjön
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar

Länk till presentationerna finns på SBU:s hemsida.

Tidigare år har SBU anordnat Stora Båtklubbsdagen på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm. Med den rådande pandemin så hölls den i stället digitalt med över 200 deltagare 14 mars. Årets föredrag var:

 • Öka säkerheten i våra hamnar
 • En viktig medlemsförmån – Båtklubbsförsäkringen
 • När Domstens Båtklubb valde BAS
 • Uteslutning av medlem
 • Olyckor på sjön – Sanningar och myter
 • Digitala årsmöten – Tips och råd
 • Nya Rorsmansmärket – En båtklubbsaktivitet för alla
 • Finns det TBT på båtklubben
 • Våga starta läger
 • Engagerad båtklubb – Så lyckas vi

Länk till föredragen finns på batunionen.se

Båtriksdagen kommer att hållas digitalt 27–28 mars. Då hålls även tre utskottsmöten samt traditionsenliga och stadgeenliga punkter.

Båtlivsundersökningen 2020 presenterades 16 mars. Det är en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Det är Transportstyrelsen i samarbete med företaget POINT som har tagit fram rapporten. Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer.

Svarsandelen uppgick till 34 procent för personer i åldern 20–74 år i Sverige. Det som sticker mest ut i denna undersökning är att så många som 80 procent av de tillfrågade är positiva till införande av ett båtregister. Särskilt kvinnor är positiva till detta.

Svenska Båtunionens medlemsantal har ökat de senaste åren. Nu är vi över 180 000 klubbmedlemmar samtidigt som antalet anslutna båtklubbar har ökat till 916. Antalet båtklubbar som har anslutit sig till BAS-K har även ökat under de senaste åren.

Nu när våren har kommit, åtminstone till södra delen av Sverige, så kan vi börja fixa med båtarna och planera för sjösättningen. Ha en bra vår och min förhoppning är att vaccineringen snart är i gång.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Inte nog med att vi har en ovanligt sträng vinter i hela Sverige. Dessutom fortsätter pandemin att hålla oss i ett järngrepp. Båtmässorna i Göteborg och i Stockholm är normalt starten på båtsäsongen, men i år kommer dessa inte att bli av. Detta innebär att vi inte kommer att kunna ha våra traditionella ”Stora Båtklubbsdagar” på mässorna. Vi har därför beslutat att hålla dessa digitalt 14 mars.

Även i år kommer Båtriksdagen hållas digitalt, 27–28 mars. På årets Båtriksdag kommer vi ändå ha minst två utskottsmöten.

Årets Ordförandekonferens kommer även den hållas digitalt i februari. Vi har förhoppning om att årets konferens ändå kommer att bli lika bra och givande som förra årets för både vår styrelse och för förbunden.

Min förhoppning är att vi till sommaren ska kunna återuppta våra fysiska kontakter, bland annat med riksdagens fritidsbåtsnätverk med besök på någon intressant båtklubb och en gemensam båttur. Styrelsen planerar också att vi kan hålla vårt Unionsrådsmöte fysiskt i november.

Årets Båtklubb 2020 har utsetts av tidningen Båtliv och det blev Nynäshamns Segelsällskap. Jurins motivering är: ”Båtklubben ett föredöme inom båtlivet med sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet, miljöarbete, integration och framtidsfrågor står i centrum på ett förtroendefullt sätt”.

Vår verksamhetsplan för 2021 som skall godkännas vid årets Båtriksdag innehåller i huvudsak följande planerade aktiviteter:

Barn- och ungdomskommittén kommer att marknadsföra vårt instruktions- och utbildningsmaterial via vår tidning Båtliv, SBU:s hemsida samt på mässor och Stora Båtklubbsdagen.

Sjösäkerhetskommittén kommer ha en kampanj om att använda flytväst och vattentätt mobilskyddsfodral och dela ut flytväst och mobilskydd till båtklubbar. En revidering av materialet ”egenkontroll av fritidsbåt och hamnar för fritidsbåt med egenkontroll” kommer att göras.

Miljökommittén kommer att genomföra en miljökonferens för förbunds- och båtklubbsfunktionärer och genom nomineringar utse en årlig mottagare av SBU:s miljöpris. Kommittén kommer under året att kontakta båtförbunden för att stötta arbetet med att tillsätta miljösamordnare i båtförbunden.

Redaktionskommittén kommer att medverka i opinionsbildning i angelägna och aktuella båtlivsfrågor och samverka med kommittéer, myndigheter, läsare och andra viktiga kontakter. Kommittén kommer kontakta läsare av tidningen efter varje nummer som ett led i tidningens måluppfyllnad.

Juridiska kommittén erbjuder båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor såsom medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor, stadgeärenden samt aktivt verka för informationsträffar och utbildningar.

BAS-kommittén kommer att slutföra projektet att lyfta BAS tekniska plattform samt utveckla användargränssnittet. Kommittén kommer att introducera nya användarorganisationer, klubbar och båtförbund och genomföra användarutbildningar med hjälp av BAS-samordnare och BAS-coacher. Utbildning av nya BAS-coacher och fortbildning av befintliga kommer att ske under året.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vintern och pandemin snart ger med sig så vi kan njuta av 2021 års båtliv.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

För första gången har Svenska Båtunionen (SBU) i höst hållit sin Båtriksdag digitalt, den 15 november.

Mötet avlöpte utan problem. Motioner drogs tillbaka av båtförbunden och propositioner bordlades till Båtriksdagen 2021. Bland annat beslöts att ingen avgiftshöjning ska ske 2021 och detta innebär att inga höjningar har skett på sju år.

Per Edberg, Värmlands Båtförbund, blev invald till styrelsen på fyllnadsval på ett år.

Pandemin har påverkat vår verksamhet på olika sätt under året. Bland annat har det påverkat våra fysiska möten i styrelsen, men även våra planerade möten med förbunden. Tyvärr så ser det inte särskilt ljust ut för att vi skall kunna träffas fysiskt den närmaste tiden.

Kansliet har under hösten haft ett flertal utbildningar för deltagarna på mötena. Mötena har fungerat tekniskt mycket bra trots att vi var ett stort antal deltagare från hela Sverige.

XRF-mätning

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt för att analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Mätningarna utförs av klubben utsedda och av SBU godkända mätförrättare. Därefter skriver de ut protokoll och rapporterar till tillsynsmyndigheten. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under hösten 2020. Utbildningsprogram och mer information finns på vår hemsida.

Stölder och lobbying

Äntligen skickar nu regeringen ett förslag på remiss så att Tullverket får utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Tidigare har tulltjänstemännen kunnat stoppa misstänkta fordon men inte kunnat hålla kvar dem utan hjälp från polisen.

Inom den närmsta tiden kommer jag ha ett uppföljningsmöte av vårt tidigare möte, som hölls i oktober 2019. Mötet blir på regeringskansliet med inrikesminister Mikael Damberg (S) tillsammans med hans sakkunnige medarbetare. Jag vill utveckla våra synpunkter hur vi bland annat ser vikten av att tillräckligt med resurser tillsätts.

Båtkörkort

I somras blev frågan om vattenskotrar het och tillsammans med våra systerorganisationer beslutade vi att göra ett utspel. Det har sin grund i våra tidigare ställningstaganden kring behovet av obligatorisk utbildning och att vattenskoter är en båt som alla andra och att vi inte vill att en båttyp ska särregleras. Istället föreslog vi körkort för alla båtar som kan gå fortare än 35 knop.

Vi har fått mycket respons och samtliga myndigheter utom Transportstyrelsen, som fick utredningsuppdraget, har ställt sig bakom vårt gemensamma förslag. Vi har fått många synpunkter och frågor från olika håll och vi vill därför förtydliga vad vi säger och vad vi vill åstadkomma.

Det är rimligt att det ställs högre kunskapskrav på den som kör en snabb båt eftersom riskerna för föraren och människor ombord och runt omkring är större. Vi vill att det ska krävas ett större engagemang av den som köper en snabbgående båt och att det ska finnas ett trappsteg in i det båtlivet genom att det ska krävas en utbildning.

Fartgränsen 35 knop är samma som för den yrkesmässiga behörigheten av snabba fartyg som krävs för att du ska få köra till exempel RIB-båt i yrkestrafik. Vi tycker att det är lämpligt att behörigheterna är samordnade och att yrkesbehörigheten även ska gälla för fritidsbåtar.

Majoriteten av båtklubbsbåtarna går i lägre farter än 35 knop, alltså omfattas majoriteten av våra medlemmar inte av en sådan laggräns. De båtar som går fortare går ofta mycket fortare än 35 knop.

Tillsammans med SSF och SXK har vi också föreslagit att nuvarande Förarbevis ska kunna konverteras till körkort och att NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) ska bli utfärdare av de kommande körkorten. NFB har genom åren utfärdat cirka 500 000 förarbevis och vi tycker att dessa ska kunna konverteras till körkort för snabbgående båt ifall ett sånt regelverk träder i kraft.

Tyvärr har Transportstyrelen en helt annan åsikt i frågan, vilket kan läsas i utredningen som finns på Transportsstyrelsens hemsida. Vi har goda kontakter med ansvarig infrastrukturminister och kommer att träffa honom inom kort för att diskutera frågan om båtkörkort.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vi tillsammans kan arbeta vidare för båtlivets bästa!

Fotnot: Hör gärna av dig med tips och idéer inom de ämnen som nämns i vår krönika (se sid. 11).

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Det var länge sedan som jag har haft en sådan fin sommar både med båtutflykter och andra utomhusaktiviteter i Sverige. Vår planerade båtsemester i Roslagens skärgård blev en fullständig succé både med ett underbart väder och båtutflykter till denna fantastiska skärgård med naturhamnar och skärgårdsrestauranger.

Årets båtsäsong har inneburet många båtar på sjön inklusive vattenskotrar. På grund av att det varit en hel del buskörningar och ett antal olyckor med vattenskotrar så har det uppkommit en debatt om att införa båtkörkort för vattenskotrar.

Svenska Båtunionen tycker tillsammans med andra båtorganisationer att det eventuella körkortet eller förarbeviset skall gälla för alla snabba vattenfarkoster som kan köras fortare än 35 knop.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har nyligen uttalat att han är beredd att driva frågan om förarbevis för vattenskotrar. Svenska Båtunionen har muntligen framfört till honom att de bör gälla för alla båtar som kan framföras i 35 knop och mer.

Under sommaren har miljökommittén fått en ny ordförande, nämligen Sören Löfgren. Dessutom har vi anställt en sakkunnig i miljöfrågor, Carl Rönnow. Carl har tidigare jobbat som sakkunnig inom miljöfrågor i en kommun i Stockholmsområdet. Läs mer om honom i separat intervju i den här tidningen.

Svenska Båtunionens styrelse har kallat till en extra Båtriksdag 23 september 2020. Mötet kommer att hållas digitalt, med tanke på Coronapandemin så räknar jag inte med att vi kan hålla några fysiska möten under hela 2020. Jag hoppas att läget förbättras under 2021 så att vi kan träffas fysiskt och hålla ”normala” möten, jag saknar det mycket att inte kunna träffa er i olika sammanhang.

Hur kommer Coronapandemin påverka vår organisation och för all del hela vårt samhälle på kort sikt och framför allt på lång sikt? Min uppfattning är att några fysiska möten inte kan eller får hållas först och främst i år, men jag rädd för att första delen av år 2021 också kommer ha sina begränsningar.

Det som oroar mig mest är osäkerheten när Coronapandemin är över. Kortsiktigt har kanske pandemin delvis varit positivt för båtlivet, fler sålda båtar och fler båtägare har semestrat i Sverige. Dessutom kan man hoppas att de nya båtägarna ansluter sig till våra båtklubbar. På längre sikt är jag mer osäker på båtlivets utveckling med tanke på myndigheternas nya restriktioner och eventuella nya avgifter för båtägarna.

I vår egen organisation ser jag också svårigheter att få människor att engagera sig i styrelser och kommittéer. Sedan har ju allt för många båtägare blivit drabbade av stölder de senaste åren.

Jag har, som ni säkert känner till, uppvaktat regeringskansliet för att få till stånd olika åtgärder för att stoppa stölderna. Jag har ständigt kontakt med regeringskansliet och jag förutsätter att åtgärder kommer att sättas in inom den närmsta tiden. Jag kan lova er att jag inte kommer att ge mig förrän regeringen har åtgärdat de brister som finns idag.

Vår styrelse och kansli jobbar för tillfället med olika frågor kring miljön, utveckling av vårt administrationssystem (BAS) samt organisationsfrågor. Med två nya tjänster på kansliet, Carl Zeidlitz som jobbar med bland annat med kommunikationsfrågor och Carl Rönnow som kommer främst att arbeta med miljöfrågor, så jag räknar med att kansliet kommer att kunna leverera ännu större mervärde till Båtförbunden och Båtklubbarna.

Passa gärna på att besöka vår nya uppdaterade hemsida som har mycket information och matnyttiga båtlivstips!

Håll ut och håll avstånd och förhoppningsvis med en fin avslutning på sommaren så hoppas jag att vi snart kan ses!

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Jag ser fram emot årets båtsäsong mer än vanligt. Detta efter en försäsong med påbud och olika rekommendationer som begränsar allas beteenden.

Statsministerns senaste rekommendation är att vi kan röra oss lite mer, såsom bilresor som motsvarar en till två timmar ifrån hemorten under vissa förutsättningar. Kan denna rekommendation också påverka vårt båtliv i sommar? Jag har själv planerat vår båtsemester i Norrtäljes skärgård tillsammans med vår sons familj, eftersom Danmark och Tyskland inte tillåter oss att komma till deras hamnar.

I Domstens Båtklubb, som är min hemmaklubb, har vi sedvanligt haft städdag i maj med många entusiastiska deltagare. Vi har installerat en förenklad spolplatta. Det är U-formade betongplattor som är infällda i befintlig asfaltbeläggning och som har lutning ned mot tre seriekopplade brunnar. De rymmer 1 200 liter vardera och innehåller olika slag av galler och reningsfilter. Den sista brunnen har därefter utlopp till hamnbassängen.

I år hade vi inget årsmöte samma dag som brukligt utan vi har som många andra klubbar skjutit upp mötet till hösten. Båtklubben fyller 50 år och då vi hade tänkt fira detta med olika arrangemang, bland annat föreläsningar och utbildningar samt grillfester under sommaren. Tyvärr har detta också tvingats flyttats till hösten i förhoppning om att smittorisken av Corona har minskat.

Efter en inställd Båtriksdag och en inställd båtutflykt med riksdagspolitiker försöker styrelsen i Svenska Båtunionen hitta nya vägar för att ha en så normal verksamhet som möjligt. Vi utvärderade till exempel om vi kunde hålla en Båtriksdag i maj digitalt, men efter att ett antal Båtförbund motsatt sig detta på grund av att det varför sent på säsongen och att man inte litade på att det skulle fungera tekniskt, avslog vi detta.

Nu följer vi utvecklingen av coronaviruset och hoppas att det blir möjligt att hålla någon form av Båtriksdag i höst och eventuellt tillsammans med vårt Unionsråd. Under tiden har vi våra styrelsemöten digitalt varannan vecka. Vår verksamhetsplan som skickades ut till den planerade Båtriksdagen arbetar vi för närvarande efter. Vid vår ordförandekonferens 1 mars i år fick styrelsen också olika synpunkter och förslag till hur vår verksamhet skall utformas i framtiden.

Miljöfrågorna kommer alltmer att bli de stora frågorna framöver. Många kommunala miljökontor har på senaste tiden krävt in åtgärdsplaner och upprättande av egenkontrollplaner från båtklubbar runt om i Sverige. Detta kommer innebära stora resurser och höga kostnader för båtklubbarna.

Svenska Båtunionen och andra organisationer samt företag som sysslar med båtar och båtliv måste tillsammans hjälpas åt att lösa de problem som kommer ut av kommunernas större och större krav på oss båtägare och båtklubbar.

Kommer svenskt båtliv förändras efter den senaste tidens samhällsproblem som har uppträtt efter Coronas framfart i hela världen? Kortsiktigt har försäljningen av båtar ökat och intresset för båtlivet har också ökat.

Jag är inte helt säker på att detta kortsiktiga trendbrott kommer att hålla med tanke på att vi har en relativt hög ålder på båtägarna. Dessutom har de flesta av oss fler aktiviteter samtidigt som de nya kraven på båtklubbarna som myndigheterna ställer gör det svårare för var och en. Vi har även vissa problem att rekrytera ideellt engagerande människor till våra styrelser och kommittéer. Därför är det mycket viktigt för Svenska Båtunionen tillsammans med andra båtorganisationer belyser hur mycket positivt man kan få ut av båtlivet och för att få fler intresserade att engageras sig i båtklubbar.

Till sist vill jag gärna framhålla att mina ambitioner för framtiden är att se till att vi får en så ren och bra miljö i våra hamnar och på sjön som möjligt så att vi kan överlämna detta med stolthet till vår barn och barnbarn. Jag vill dessutom se till att Svenska Båtunionen samarbetar ännu mer med alla som är berörda av svenskt båtliv, våra medlemmar, kommuner och myndigheter samt andra båtorganisationer.

Med förhoppning om ett bra väder och att vi snart kommer ut från vår karantän, vill jag önska er en härlig båtsommar.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen