22 februari, 2010

Färre hotade fiskarter i matbutikerna

– Utrotningshotad fisk och fisk som fångats eller odlats med destruktiva metoder är mindre vanligt i svenska butiker idag än för bara två år sedan. Det visar en ny undersökning där Greenpeace har granskat dagligvaruhandelns inköpspolicys för fisk- och skaldjur.

– Skräckexempel som ål och tropiska räkor är idag nästan borta från butikshyllorna i Sverige. I de fall man hittar dessa arter är det som regel enskilda butiker som köpt in dem vid sidan av de stora kedjornas dominerande inköpsapparat, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Svenska och norska livsmedelskedjor är de som kommit längst i Skandinavien, medan danskarna har varit oerhört trögstartade. En anledning kan vara att Greenpeace började ta upp problemen med svenska kedjor redan 2006 och att Sverige haft en livlig debatt om krisen i våra hav hela 2000-talet.

– Samtidigt som handeln har gjort mycket för att rensa hyllorna från utrotningshotad fisk är det mycket långt kvar tills vi har en fullt hållbar fiskeindustri, säger Jan Isakson.

Rapporten följer upp det arbete som Greenpeace startade i Sverige, Norge och Danmark under 2008, där syftet var att få butikskedjorna att endast köpa in hållbara fisk- och skaldjur genom att ranka deras inköpspolicys mot varandra. I kampanjen uppmanades livsmedelsbutikerna att:

Genast ta bort de värsta produkterna.
Stödja de bästa produkterna, genom att till exempel bara annonsera produkter med fisk från hållbara bestånd och öka utbudet av hållbara produkter.

Förbättra återstående produkter, till exempel genom att uppmana sina leverantörer byta ut fisk från sårbara bestånd eller fisk som odlats med dåliga metoder till bättre alternativ.

– Dumpning av fin matfisk, skövling av värdefulla marina miljöer och fortsatt fiske på utrotningshotade bestånd är frågor som våra politiker måste ta ansvar för. Därför är det nu viktigt att näringslivet också använder sina kanaler för att få politikerna i Sverige och Europa att ta sitt ansvar, inte minst när det gäller att reformera EU:s gemensamma fiskeripolitik, säger Jan Isakson.

www.greenpeace.se