1 mars, 2010

Ny tävling – Allt för Sjöns “Årets Nyhet 2010”

Den 5 mars offentliggörs vilka marina nyheter som nominerats i den nya tävlingen Årets Nyhet 2010 på båtmässan Allt för sjön. De nominerade bidragen som utsetts av en jury ska vara nydanande inom områdena miljö, innovation och design. Allmänheten röstar fram vinnaren under mässan. Produkter som kan delta i tävlingen kan vara en båt, ett tillbehör, kläder eller annat som kan knytas till det marina friluftslivet.

– Syftet med tävlingen är att lyfta fram innovativa marina produkter för allmänheten samt inspirera till en stark utveckling av innovativa, designade och miljöanpassade produkter för marint bruk, säger Marit Söderström Nord, ansvarig för Årets Nyhet på för Allt för sjön.

Den vinnande produkten ska ha en tydligt uttalad nyhetshöjd inom minst ett av de tre områdena. En jury med specialistkunskap inom områdena har bedömt årets 30 inkomna bidrag. Av dessa har juryn nominerat 18 bidrag som presenteras på presskonferensen den 5 mars samt i en utställning i monter C01:03 i Charlie-hallen.

Efter presskonferensen och under hela mässan får Allt för sjöns besökare rösta på den nyhet de tycker är bäst. De som röstar i tävlingen är med i utlottningen av fina priser. Samtliga 30 tävlande bidrag ligger uppe på www.alltforsjon.se fram till att de nominerade släpps.

För att få delta måste produkten ställas ut och marknadsföras på Allt för Sjön 2010. Den ska också ha kommit ut på den svenska konsumentmarknaden efter den senaste Allt för sjön 2009 d v s efter den 9 mars 2009.

Det vinnande bidraget kommer att presenteras senast onsdagen den 17 mars. Vinnaren får 10 000 kr i annonsering av Hamnen.se samt en övernattning för två på Seglarhotellet på Sandhamn.

– På årets allt för sjön kan vi se en tydlig trend mot att miljö- och energi medvetenheten ökar i båtbranschen. På mässan visas bland annat två nya hybridbåtar, bränslecellmotorer, miljöanpassade båtfärger och annan utrustning med starkt miljöfokus, säger Thomas Sandberg, projektledare för Allt för sjön.

Mer information finns på: www.alltforsjon.se