17 mars, 2010

Scania ökar produktionen – återgår till 5-dagarsvecka i april

Scania ökar produktionen och gör undantag från det avtal som träffats om fyradagarsvecka under första halvåret 2010 för de verkstadsanställda i Sverige. Enligt avtalet återgår tjänstemännen till femdagarsvecka i april.

– Behovet att öka produktionen beror främst på att efterfrågan är fortsatt mycket hög i Brasilien, men en viss återhämtning sker också i Europa. Genom ett effektivt utnyttjande av vår globala produktionsstruktur ökar vi takten i Europa för att kunna försörja den sydamerikanska produktionen med komponenter, säger Anders Nielsen, Executive Vice President, Production and Logistics.

Återgången till femdagarsvecka inom produktionen gäller i första hand i april. Eftersom det främst är ökning av takten i tillverkningen av komponenter för Sydamerika som kräver femdagarsvecka, så kommer vissa verkstäder inom Europaproduktionen att fortsätta med lediga fredagar under andra kvartalet. Så är till exempel fallet med slutmonteringen av lastbilar i Södertälje och hyttmonteringen i Oskarshamn, som sysselsätter närmare 2 000 av Scanias verkstadsanställda i Sverige.

– Jag utesluter dock inte att ytterligare taktökningar kan leda till en återgång till femdagarsvecka även vid dessa enheter om den positiva utvecklingen av efterfrågan fortsätter. Det ska dock noteras att nivån på efterfrågan är avsevärt lägre än rekordåren 2007 och 2008, säger Anders Nielsen.

Scania har tillämpat fyradagarsvecka sedan i juni 2009 för samtliga anställda i Sverige. Olika former av korttidsvecka har också gällt för drygt 2 000 medarbetare i bland annat Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

Sedan slutet av 2008 har antalet anställda inom Scanias produktion minskat med cirka 3 000 personer, varav 2 000 visstidsanställda som inte fått sina kontrakt förlängda. Resterande del av minskningen beror på stopp för ersättningsrekrytering till följd av pensionsavgångar etc.

Införandet av fyradagarsvecka har varit en viktig del i Scanias strategi att behålla kompetensen i företaget och undvika stora varsel trots mycket kraftigt minskad efterfrågan. Det nuvarande avtalet träffades i december 2009. Enligt detta gällde fyradagarsveckan under det första kvartalet 2010 för tjänstemän och under första halvåret för verkstadsanställda.