16 april, 2010

Sverige deltar i utredning om det sydkoreanska örlogsfartygets förlisning

Regeringen har fattat beslut om ett svenskt deltagande i den internationella undersökningskommission som ska genomföra utredningen. Statens haverikommission har fått i uppdrag att leda det svenska arbetet. Beslutet möjliggör svenskt deltagande från flera myndigheter som Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Sverige har fått en förfrågan från Sydkorea om att tillsammans med andra nationer delta i en utredning om förlisningen i slutet av mars av ett sydkoreanskt örlogsfartyg. Statens haverikommission utreder både civila och militära olyckor.