31 mars, 2011

Samgående och säkerhet ämnen för årets Båtriksdag

Samgående med Svenska Seglarförbundet (SSF)och sjösäkerhet är två av de ämnen som tas upp i motionerna till årets Båtriksdag, som hålls 1–3 april. Båtriksdagen är Svenska Båtunionens (SBU) årsmöte som samlar delegater från hela Båtsverige.

Det stora diskussionsämnet på Båtriksdagen blir ett eventuellt samgående mellan SBU och SSF. Frågan har varit ute som en enkätundersökning hos förbund och klubbar inom de båda organisationerna och nu väntar en intressant debatt.

En vidareutveckling av dataprogrammet BAS ska också tas upp på årsmötet, liksom budget och verksamhetsplan.

Här är en sammanställning av årets motioner:

Östergötlands Båtförbund motionerar om att Unionen bör tillsätta en vice ordförande. Förbundet motionerar också om bättre framförhållning inför Båtriksdag och Unionsråd.

Västerbottens Båtförbund motionerar om att SBU verkar för att promillegränsen på sjön ändras från 0,2 till 0,5 promille och att Unionen upprättar en Utbildningskommitté.

Blekinge Båtförbund motionerar om en årlig båtsäkerhetsträff inom SBU och en rullande framförhållning av återkommande arrangemang.

Alla handlingar för Båtriksdagen finns att ladda ner på:
www.batunionen.com

Den stora bilden är tagen på förra årets Båtriksdag. Den mindre bilden föreställer SBU:s styrelse som valdes på Båtriksdagen 2010.