16 juni, 2011

Härnösand utsedd till årets vattensäkerhetskommun 2010

Vid Svenska livräddningssällskapets årsmöte utsågs Härnösands kommun till årets vattensäkerhetskommun 2010. Kommunen har på olika sätt startat arbetet för att öka vattensäkerheten i kommunen i enlighet med Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för en vattensäker kommun.

Under året har kommunen bland annat satt upp kajstegar och sett över livbojar för att öka vattensäkerheten vid kommunens olika vattendrag och badplatser. Räddningstjänsten genomför kontinuerligt en systematisk kontroll av livräddningsmaterielens skick.

Vid en ceremoni på rådhuset i Härnösand lämnade länsförbundet genom Kurt Näslund och Lars Osterman över utmärkelsen i form av en livbojsklocka till hamnansvarige Tommy Nilsson och kommunfullmäktiges ordförande Göran Nordlander.

Styrelsen för Svenska livräddningssällskapet beslutande utse Härnösands kommun till 2010 års vattensäkerhetskommun med motiveringen:

Med hög ambition har Härnösands kommun startat arbetet för att öka vattensäkerheten i kommunen i enlighet med Svenska livräddningssällskapets sex kriterier för en vattensäker kommun. Arbetet med att öka simkunnigheten, förbättra säkerheten vid kommunens kajer, vattendrag och badplatser samt stödet till länsförbundets informationsverksamhet involverar på ett bra sätt flera delar av den kommunala förvaltningen. Att kommunen dessutom anslagit resurser i budgeten för arbetet visar att Härnösands kommun tar behovet av ökad vattensäkerhet på allvar.