17 december, 2009

E.ON satsar 6 miljarder i den svenska vattenkraften

E.ON investerar 6 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften fram till 2015. I planerna finns bl a 1,5 miljarder för effektiviseringsprojekt som innebär en produktionsökning med ca 130 GWh (miljoner kWh) och en effektökning med ca 110 MW.

– Vattenkraften spelar en viktig roll i det svenska klimatarbetet, säger Håkan Buskhe, koncernchef i E.ON Sverige. Den är inte bara förnybar och koldioxidfri. Tack vare dess reglerbarhet – att produktionen varje sekund anpassas till samhällets behov – så förbättrar den även förutsättningarna för en storskalig vindkraftutbyggnad i Sverige.

Några av de större projekten är bland annat effektivisering av tre kraftverk i Umeälven – 1 000 Mkr, dammsäkerhetshöjande åtgärder i Storfinnforsen och Ramsele i Faxälven – 1 000 Mkr, effektivisering av Ätrafors i Ätran – 200 Mkr, förnyelseåtgärder i övre Ljungan – 100 Mkr, effektivisering av Rundbacken i Ljustorpsån – 70 Mkr och effektivisering av Edensforsen i Åseleälven – 60 Mkr.

Effektiviseringar i befintliga vattenkraftverk ger ökad elproduktion, ökad reglerförmåga och klimatnytta till marginell eller obefintlig miljöpåverkan.

– Klimatarbetet får inte stanna vid fina ord, utan måste genomföras i konkret handling. Vi handlar nu, säger Håkan Buskhe. Vi är den enskilt största investeraren i svensk infrastruktur under de kommande åren till förmån för tryggad energiförsörjning, konkurrenskraftiga elpriser och framförallt klimatet.

E.ON är den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige och producerar ett normalt år ca 8 TWh i 77 vattenkraftverk från Lycksele i norr till Kristianstad i söder.

Ytterligare upplysningar lämnas gärna av Håkan Buskhe, tel 040-25 51 00 eller Gunnar Larsson, VD i E.ON Vattenkraft, tel 060-19 67 50.