17 december, 2009

Kvoterna för 2010 klara – Fiskeförbud på både pigghaj och sillhaj

Vid årets sista fiskeråd var det dags för EU:s jordbruks- och fiskeministrar att fastställa nästa års kvoter och regleringar för Västerhavet. Från och med 2010 blir det förbjudet att fiska både pigghaj och sillhaj, arter som är starkt och akut hotade.

Kvoterna baseras på ICES, Internationella Havsforskningsinstitutets råd. Sverige som agerar ordförande för detta sista fiskeråd, har följd sina principer i förhandlingarna: att återuppbygga bestånd, skydda hotade arter och minimera utkast (slänga tillbaka fisk).

Detta sa också EU:s fiskekommissionär Joe Borg i sitt inledningstal.

“– Målet är att vi ska hålla oss till fleråriga förvaltningsplaner och besluten måste utgå från att vi ska förbättra istället för att utarma fiskbestånden.”

Den högsta tillåtna fångstmängden, TAC, fördelas mellan medlemsländerna. Varje medlemsland får en förutbestämd andel av de totala fiskemöjligheterna för de olika fiskbestånden. Flera medlemsländer hade olika synpunkter på det av kommissionen presenterade kompromissförslag. Efter livliga diskussioner mellan medlemsländerna, kommissionen och ordförandeskapet kunde man till slut enas om hur mycket fisk man får fiska under 2010.

Kvoter för Östersjön
Redan i oktober var ministrarna överens om kvoterna i Östersjön. En av nyheter för 2010 är förbudet att uppgradera, dvs att slänga tillbaka fisk för att få bästa möjliga ekonomiska värde. Det blir därför otillåtet att från och med den 1 januari 2010 slänga tillbaka torsk över38 centimeter . Detta har gällt i Nordsjön sedan 2009 och gäller från 1 januari 2010 i alla EU:s fiskevatten.

Fastställandet av nästa års totala fångstmängder i Östersjön följde förvaltningsplanen. För östra torskbeståndet blev det en ökning med 15 procent och för västra torskbeståndet ökade den svenska kvoten med 8,6 procent.

Sillkvoten minskar i det mellersta Östersjöområdet med 12 procent och den västra sillkvoten minskar med 16,5 procent.

Förändringar införs för Bacoma- och T90-trålarna för att minska utkast av liten torsk. Maskstorleken höjs och Bacomatrålens selektionsfönster ökas.

Antalet fiskedagar blir oförändrade 160 dagar i det östra området. I det västra området minskar de med 10 procent till 181 dagar.