13 april, 2011

Stora fartyg med ny teknik

Miljö och ekonomi blir allt viktigare även för sjöfarten. Här är ett aktuellt exempel för så kallade IMC-färjor (Integrated Modular Customized) från Wärtsilä och Deltamarin i samarbete. De har noga testat modeller av den här nya typens fartyg, som ska spara pengar och möta framtidens allt hårdare miljökrav.

Framför allt färjor men även större fartyg har tidigare alltid varit dyra att bygga på grund av flera skäl. Huvudorsaken är att de byggs i väldigt små serier där få delar kan standardiseras. Varje fartyg blir mer eller mindre kundanpassat.

– Fördelen med att bygga enligt IMC-metoden är att vi kan erbjuda optimerade lösningar till både ägare och operatörer. Både Deltamarin och Wärtsilä representerar det bästa inom sina områden, vilket är en stor konkurrensfördel, säger Aaron Bresnahan, VD för Cruise & Ferry Segment hos Wärtsilä Ship Power.

Deltamarin står för design, kontrakt, specifikationer och mycket annat medan Wärtsilä ansvarar för maskineri och framdrift, som är integrerat i designen. Allt för att spara kostnader.

IMC-designen används för de bränslen som används idag, men även för kommande bränslen som till exempel LNG (flytande naturgas). Deltamarin har tagit fram system för att bygga färjorna i moduler, för maskineri, boende, annan utrustning med mera. Modulsystemet är en av hemligheterna till färjornas effektivitet.

Bildtext:
Integrated Modular Customized (IMC) färjedesign från Deltamarin och Wärtsilä ska spara både pengar och ekonomi. Bilden visar tre olika färjor, baserade på samma grunddesign.