13 april, 2011

Showroom Dalarö visar havets botten

Nu öppnar Sjöhistoriska museet Showroom Dalarö – en mindre utställning där arkeologerna ger smakprov på vad som till hösten planeras bli världsunik dykpark nära Stockholm. Vattnet runt Dalarö är sedan länge känt för sina många skeppsvrak som vart och ett berättar sin historia.

Under flera år har Sjöhistoriska museets arkeologer utfört dykningar på dessa vrak. Just vraken i Östersjön är unika i världen och flera av vraken utanför Dalarö är några av de bäst bevarade. Vissa är är till och med belagda med dykförbud.

Nu kan vraken göras tillgängliga från land och i vatten genom bildandet av ett kulturreservat och öppnandet av en sk dykpark . Dalarö marinpark, som dykparken kommer att kallas, blir den första i sitt slag.

Dykparken i Dalarö är resultatet av ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Haninge kommun, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholm och planeras mjukstarta till hösten 2011. Här görs även de mest känsliga vraken tillgängliga såväl för dykare som för landkrabbor i ”nära-dyk-upplevelser”.

Showroom Dalarö öppnar på internationella Världsarvsdagen den 18 april och visas till och med 21 augusti.