16 juni, 2011

Fortsatt stark utveckling för Stockholms Hamnar

Utvecklingen för färjegodsvolymerna via Stockholms Hamnar pekar stadigt uppåt. För 20:e månaden i rad ökar volymerna mot föregående år. För årets första fem månader är uppgången nio procent jämfört med samma period förra året. Allra mest ökar volymerna procentuellt till och från Baltikum.

Godsvolymerna ökar i alla Stockholms Hamnars tre hamnar för årets första fem månader. Störst ökning är det för volymerna i Nynäshamn som går upp med 16 procent. Stockholm har en uppgång på tio procent och Kapellskär går upp fem procent under perioden januari till maj 2011.

Stockholms Hamnar har sin största godsomsättning till och från Finland och där ökar Åbo alla mest med en uppgång på elva procent. Även volymerna på Baltikum är mycket starka.

Tallinn, Estland + 23 procent
Paldiski, Estland + 42 procent
Ventspils, Lettland + 34 procent
Riga, Lettland + 15 procent

– Vi ser mycket positivt på att flödena av rullande gods ökat så kraftfullt under första halvåret 2011, säger Henrik Widerståhl, vice VD och marknadschef Stockholms Hamnar. Vi tror att utvecklingen av godsvolymerna kommer vara fortsatt stark under 2011.

Info: www.stockholmshamnar.se