16 juni, 2011

Bara varannan svensk kan livrädda

Endast hälften av svenskarna skulle klara av att livrädda någon som håller på att drunkna. Det visar undersökning gjord av YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Hittills i år har nästan dubbelt så många personer drunknat som under de första fem månaderna förra året.

Ifs undersökning visar att svenskarnas kunskap när det kommer till livräddning är bristfällig, vilket kan vara en faktor till det höga antalet drunkningsolyckor i Sverige. Under de fem första månaderna i år har 27 personer omkommit, vilket kan jämföras med 14 personer under samma period förra året. Sommarmånaderna juni och juli tillhör vanligen de värst drabbade månaderna sett till antalet dödsfall. Under juli månad förra året omkom 25 personer, varav sex barn (0-18 år) i Sverige enligt Svenska Livräddningssällskapet.

– Det är dystra siffror. Om alla vuxna lärde sig hur man livräddar skulle säkerligen många liv kunna sparas varje år, säger Caroline Uliana, Informationsansvarig på If Sverige.

Undersökningen visar också att män i regel anser sig bättre på livräddning än kvinnor. Sex av tio män anser sig kunna livrädda någon som håller på att drunkna. Endast fyra av tio kvinnorna svarade ja på samma fråga.

Undersökningen är gjord av YouGov med 3 644 svarande, representativt urval på kön, ålder och län.