4 november, 2011

Marina läroverket bäst i Stockholm – igen

Marina läroverket i Danderyd toppar listan över Storstockholms gymnasier i Sveriges kommuner och landstings (SKLs) ”Öppna jämförelser – gymnasieskola 2011” i Sveriges 290 kommuner.

I SKLs ranking mäts tre parametrar. Det är andel elever som fullföljer utbildningen, genomsnittlig betygspoäng med slutbetyg och andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. För andra året toppar Marina läroverket rankingen över gymnasierna i Storstockholm. Marina läroverket är 17de högst rankad av Sveriges alla 844 skolor, enligt SKLs mätning.

– Det är intressant att se att det är de stora industriföretagen Volvos och ABBs egna gymnasieskolor som toppar listan i hela Sverige. Jag tror att profilskolor, som industriskolor, musikskolor eller som Marina läroverket, generellt har ett vassare urval av riktigt engagerade och intresserade lärare och elever. Intresse och lust är viktiga ingredienser i framgångsrik pedagogik, säger Per Lindberg, rektor.

Marina läroverket i Danderyd har funnits i 19 år, erbjuder marinbiologi-, ledarskaps- och marinteknikprogram för cirka 450 elever. Att blanda teori och praktik är skolans pedagogiska grundidé.

– Alla skolans elever tillbringar ett antal veckor på våra seglande skolfartyg. Våra marinbiologer seglar i Medelhavet och Atlanten för att kunna studera varma vatten. Ledarskapseleverna seglar främst i Medelhavet, där vi har flera vänskolor i spännande länder, marinteknikerna i Holland, Belgien, Frankrike och England, där en viktig del av fritidsbåtsindustrin finns. Studiebesök och språkträning får en särskild spets i andra länder. Närvaron blir per definition 100 procent ombord på ett fartyg till havs, säger Per Lindberg.

– Det är en seger för vår skola att vi nått detta resultat. Den nya gymnasiereformen GY11 går till stora delar ut på att försvåra för utbildningar som kombinerar teori med praktik. Vi visar nu återigen att detta är ett vinnande koncept, säger Anders Paulsen, VD.

Hela listan i SKLs gymnasieskolranking för landet bifogas detta mail som en separat fil. Databasen med definitioner och förklaringar finns på: http://130.28.2.87/default.aspx

Se även SKL:s hemsida www.skl.se