14 augusti, 2013

Canon stöder expedition till det fjärran kusthavet Laptev

Canon Europé sponsrar Världsnaturfondens expedition till Laptev-havet utanför Sibirien. Det här är den andra arktiska expeditionen med WWF på 12 månader, efter den framgångsrika forskningsresan Sailing to Siku – Voyage to the Last Ice Area under sommaren 2012.

Den 13-26 augusti 2013 skickar WWF International en expedition till Taimyr-halvön i kusthavet Laptev, ett av de minst utforskade områdena i ryska Arktis. Avsikten är att genom insamling av det genetiska material som behövs, kunna fastställa om det finns genetiskt skilda Laptev-populationer av valross och isbjörnar, eller om djuren i Laptev-havet är släkt med en eller flera av de närliggande populationerna. Det krävs ett svar på den här frågan för att kunna utveckla effektiva statusövervakningssystem för båda arterna och för att fastställa vilka åtgärder som behövs för att skydda dem.
Tillsammans med vetenskapsmännen ombord deltar den ryska naturfotografen Alexey Ebel, som ska dokumentera allt i bilder. Alexey Ebel sponsras av Canon i den här expeditionen och han kommer att använda Canons kameror och objektiv.

”Vi är stolta över att via vårt partnerskap nu kunna stötta WWF International på deras senaste arktiska uppdrag”, säger Cyp da Costa, chef för varumärkeskommunikation på Canon Europe. ”Bildbehandling spelar en viktig roll i vetenskaplig forskning, och under expeditionen i Laptev-havet kommer Canons bildbehandlingsutrustning och expertkunskaper att hjälpa WWF dokumentera och främja medvetenheten om miljösituationen och klimatförändringarna.”

Clive Tesar, chef för kommunikation och externa relationer för WWF:s globala arktiska program, kommenterar: ”Canons stöd är absolut nödvändigt för att hjälpa oss lösa mysteriet om djuren i Laptev verkligen är släkt med omgivande populationer. Det är också en fantastisk möjlighet att dela den här nästan helt okända delen av världen via fotografier och videoklipp, och kunna levandegöra Arktis för människor runt om i världen.”

Canon Europe är naturvårdspartner till WWF International sedan 1998. Det fortsatta samarbetet visar Canon Europes engagemang för att uppnå en hållbar framtid, där människor lever i harmoni med naturen. Partnerskapet innehåller en rad initiativ utöver de arktiska expeditionerna, till exempel fortsatt sponsorskap för WWF-Canon Global Photo Networkoch fotoutbildningen för de WWE-anställda.