14 augusti, 2013

Briggen Tre Kronor af Stockholm kommer till Fyrudden den 15 augusti

Torsdag den 15 augusti gästar briggen Tre Kronor af Stockholm Fyrudden i Gryts skärgård. Besöket i Fyrudden sker inom ramarna för Initiativet Hållbara Hav och i samarbete med Gryts Skärvårdsförening. På torsdagen är det Öppet Skepp mellan kl 17 och 19 då det är möjligt att gå ombord på Tre Kronor och titta närmare på fartyget samt få information om vad arbetet med Initiativet Hållbara Hav innebär.

Under fredagen den 16 aug seglar Tre Kronor från Fyrudden till Arkösund och där finns möjlighet att segla med. Ombord finns representanter för Gryts Skärvårdsförening som kommer att berätta om den vackra skärgården som vi seglar genom.

Hemsegling från The tall Ships´ Races
Tre Kronor befinner sig på väg hem från The Tall Ships´ Races i Östersjön. Fler än hundra fartyg från ca 30 länder och omkring 6 000 ungdomar har under en månad seglat från Århus i Danmark till Szczecin i Polen via Helsingfors och Riga.

The Tall Ships´ Races är världens största regatta för segelfartyg och Tre Kronor tog en mycket hedrande andraplats i A-klassen för de största fartygen. Det viktigaste målet med The Tall Ships´ Races är emellertid att ungdomarna från olika länder ska få möjlighet att mötas och knyta kontakter över nationsgränserna.

Tre Kronor seglar för Östersjöns framtid
Tre Kronors deltagande racet är en viktig del i Initiativet Hållbara Hav där vi arbetar med frågor som rör Östersjöns framtid och där är ungdomarna en viktig pusselbit. Förutom den ordinarie besättningen har ungdomar från Marina Läroverket, Cirkus Cirkör samt Fryshuset i Malmö, Göteborg och Stockholm deltagit under racet. Flera av ungdomarna kommer från utsatta miljöer och ett av målen med seglingen har varit att ge dem en erfarenhet av samarbete och samhörighet som de kan bära med sig. Seglingen har givit ungdomarna möjlighet att träffa nya människor och uppleva nya miljöer för att inspirera dem att växa och hitta vägar in i det svenska samhället samtidigt som vi också hoppas kunna skapa ett intresse bland ungdomarna för frågor som rör miljön i Östersjön. Vi vet, från tidigare erfarenheter, att den gemenskap som byggs upp ombord är något som stärker ungdomarna mycket. Seglingen har också varit ett väldigt konkret exempel på vad man kan uppnå när alla samarbetar för att nå ett mål.

Initiativet Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Hav startades 2011 i samråd med Tre Kronor af Stockholms gudmor kronprinsessan Victoria. Hon har sedan starten följt initiativet och deltar också vid det årliga seminariet på Kastellholmen. Huvudpartner till Initiativet Hållbara Hav är TeliaSonera och ytterligare ca hundra företag medverkar på olika nivåer.

Inom Initiativet Hållbara Hav samlas forskare, intresseorganisationer, politiker och näringsliv kring frågan hur vi gemensamt kan verka för att Östersjön ska bli ett friskt och levande hav. Vi samlar och sammanställer information om läget och sprider det via våra kanaler och nätverk till beslutsfattare och allmänhet.

En viktig del i Initiativet är utställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” som handlar om miljögifter från båtbottenfärger, textilier och solskyddskrämer samt nedskräpning i Östersjön.

Nominerad till Nordiska Rådets Natur- och Miljöpris
Initiativet Hållbara Hav och utställningen “Östersjön – vem bryr sig…” har nominerats Nordiska Rådets Natur- och miljöpris 2013.