4 oktober, 2013

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, är innovatören Ulrik Beste från Uppsala län som utvecklat ett material som lämpar sig för friformning i 3D skrivare av komplicerade detaljer med stor nötningsbeständighet. Han fick ta emot årets SKAPA-stipendium på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA i Stockholms konserthus den 3 oktober.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Ulrik Beste har utvecklat ett material som i första hand är avsett för skärande bearbetning inom industrin både i Sverige och internationellt, säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA.

– Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingsstipendium delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson.

Andrapristagaren av SKAPA Utvecklingsstipendium är Fredrik Östlin från Värmlands län som fick 75 000 kronor för sin webbförmedlingstjänst som ökar återanvändningen av material i första hand inom en kommun genom att överskott av t.ex. möbler i en del av organisationen kan utnyttjas i en annan del.
Tredjepriset, 25 000 kronor gick till Margaretha Mathiasson från Norrbotten län för hennes nålsticksskydd som säkerställer att insulinnålar förstörs och skyddas så att inte stickskador uppstår.
Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris tillpersoner födda 1983-1994, ”SKAPA Framtidens Innovatör”.

Första pris, ett stipendium på 75 000 kr, delades ut till Niklas Salomonsson från Uppsala län för hans sensorsystem för kolfiberrobot som möjliggör 3D positionering i realtid som kompenserar för flexning i robotarmarna.

Andra priset, ett stipendium på 50 000 kr, gick till Felicia Åkerlind och Josephine Eskilsson
från Kalmar län för deras mobilapp som ger användaren en möjlighet att ha sin egen garderob i mobilen för att strukturera och kategorisera sitt klädinnehav.

Ett stipendium på 25 000 kr delades ut, som tredje pris, till Christoffer Lindhe från Hallands län för hans protesfot med ökad rörlighet i fotbladet.

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

JURYNS MOTIVERINGAR
Om utnämningen av Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson från Uppsala län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium 500 000 kr:
Genom friformningsteknik har ett paradigmskifte skett för komponenttillverkning. Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson har utvecklat ett material som genom friformningsteknik gör det möjligt att framställa nötningsbeständiga komplext formade verktyg. Tekniken att bygga verktyg direkt från metallpulver ger minimalt antal processteg, lågt materialsvinn och stora möjligheter att forma komplicerade verktyg. Tekniken bedöms ha stor marknadspotential inom bl.a tillverkning av verktyg för skärande bearbetning.
***
Om utnämningen av Fredrik Östlin från Värmlands län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium

75 000 kr:

Överskott av möbler och annat material inom till exempel en kommun utnyttjas oftast dåligt. Genom webbförmedlingstjänsten kan ett överskott inom en del av organisation lätt synliggöras för hela organisationen så att överskottet kan utnyttjas i en annan del. På så sätt kan man minska inköpskostnaderna, genom att utnyttja ett överskott i en annan del av organisationen, och därmed säkerställa ett effektivt nyttjande av offentliga medel.
***
Om utnämningen av Margaretha Mathiasson från Norrbottens län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium 25 000 kr:

Margaretha Mathiassons nålsticksskydd uppfyller dagens EU-krav och även krav som innefattar ”recapping”. Skyddet gör nålen obrukbar efter användning och skyddar mot stickskador. Produkten är patentsökt.
***
Om utnämningen av Niklas Salomonsson från Uppsala län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 75 000 kr:

Genom hans teknik kan nu lättviktsrobotar tillverkas i kolfiber. Dessa robotar arbetar med lika hög precision som robotar av metall. Genom en avläsning av en i robotarmen inskickad ljusstråle kan en flexning av robotarmen beräknas och kompenseras.
***

Om utnämningen av Felicia Åkerlind och Josephine Eskilsson från Kalmar län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 50 000 kr:

Mobilappen är ett unikt verktyg för en modeintresserad användare att fotografera, frilägga och mixa/matcha sina kläder direkt i mobilen. Appen har som syfte att fungera som ny plattform för alla modeintresserade där användaren kan dela med sig och ta del av inspiration och kläder från vänner, stilförebilder och modeföretag.

Om utnämningen av Christoffer Lindhe från Hallands län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör

25 000 kr:

Dagens protesfötter har ingen eller ringa möjlighet att anpassa sig efter underlaget. Detta gör att användare får kraftigt försämrad balans vilket kan leda till fallolyckor. Christoffer Lindhes protesfot utnyttjar kolfiberteknik för att efterlikna en mänsklig fots rörelseförmåga. Det unika är hur kolfiberbladen är utformade och sammanfogade.