3 oktober, 2013

Högeffektiv polerande bottenfärg – ett skikt per säsong

Micron Superior är en ny, polerande bottenfärg som effektivt skyddar de flesta typer av båtar från påväxt (undantaget aluminiumbåtar). Det krävs endast ett skikt per säsong, vilket sparar tid och pengar.

Färgen, som visades på en branschmässa för första gången i slutet av september, innehåller mindre lösningsmedel jämfört med många andra bottenfärger vilket är positivt ur miljösynpunkt. International Micron Superior är därmed en idealisk bottenfärg för både segel- och motorbåtar.

Bland färgens egenskaper märks att den är högeffektiv och att den bara behöver målas i ett skikt per säsong (två skikt första gången färgen används). Båtägaren kan måla och sjösätta inom 24 timmar.

Den nya färgen ger mindre miljöpåverkan i jämförelse med många andra bottenfärger. Den är formulerad för att klara framtidens krav och lagstiftning för bottenfärger och kommer därför att finnas tillgänglig många år framöver, allt enligt International Färg AB.
Info: www.yachtpaint.com