Samarbete för mätning av mikroplast i världshaven

Havsmiljöinstitutet har i samarbete med rederiet Concordia Maritime inlett en förstudie för att ta reda på möjligheten att samla in information om mängden mikroplast i världshaven. Genom att placera en insamlingsanordning på ett tankfartyg kan vattenprover tas under färd för att sedan analyseras av forskare. Syftet är att dra slutsatser om mikroplastens omfattning, utbredning och eventuella konsekvenser för levande organismer.

Mängden mikroplast i världens hav har blivit ett allt mer uppmärksammat problem men det finns ännu så länge ingen fullvärdig kunskap om varken mängder eller konsekvenser för miljö och organismer.

Havsmiljöinstitutet arbetar för att öka förståelsen om havsmiljöproblemen och vad vi kan göra åt dem. Institutet sammanställer vetenskaplig kunskap från olika ämnesområden och bistår myndigheter och andra aktörer inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

– Förstudien som vi nu startar med Concordia Maritime ligger väl i linje med vår övriga verksamhet och vi är glada över att vara en del av det här projektet, säger Kajsa Tönnesson, föreståndare på Havsmiljöinstitutet.

– Vi är glada att kunna bidra till denna viktiga studie och positiva till att använda våra fartyg till att samla havsvattenprover. Förstudien startar nu och om utvärderingen blir positiv kommer projektet att pågå under ett par år, säger Ola Helgesson på rederiet Concordia Maritime.

Förstudien finansieras av Concordia Maritime och genomförs av Havsmiljöinstitutet i samarbete med institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*