25 januari, 2022

Team Marin och försäkringsbolag ger extra betalt till resurser som kör med förnybart i tanken

Båtassistansföretaget Team Marin och försäkringsbolagen Svenska Sjö, If Skadeförsäkring och Atlantica Båtförsäkring startar nytt initiativ som innebär att Team Marins resurser som kör på Neste MY Förnybar Diesel får extra betalt per timme.

Traditionellt fossilt bränsle har länge varit ett problem för det marina livet. Men de senaste åren har det kommit alternativa förnybara bränslen, så kallade HVO100.

Ett förnybart fossilfritt dieselbränsle minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Det är inte giftigt för vattenlevande organismer och fritt från svavel och aromater. Det går att blanda med ”vanlig” diesel och du slipper dessutom problem med bakterietillväxt i tankar och bränslet kan lagras i flera år. Dessutom visar undersökningar att det har samma egenskaper som fossil diesel.

Team Marin har sedan 2016 arbetat tillsammans med försäkringsbolag för att med hjälp av sitt rikstäckande nätverk av cirka 500 lokala resurser ta hand om försäkringstagare som på ett eller annat sätt är i behov av snabb experthjälp till havs. De hjälper till med allt från bogsering, bränslestopp och motorhaveri till skadeservice, värdesäkring och persontransporter.

Neste MY Förnybar Diesel är mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Den förnybara dieseln luktar och sotar mindre än fossil diesel. Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel:

Partiklar: 33% lägre. NOx (kväveföreningar): 9% lägre. HC (kolväten): 30% lägre. CO (kolmonoxid): 24% lägre.  90% mindre än med fossil diesel.