4 oktober, 2007

Scary Baltic – en installation av Fredrik Wretman på Marinmuseum

Den 3-28 oktober gästar konstnären Fredrik Wretman Marinmuseum med installationen ”Scary Baltic”. Konstverket – en film som projiceras på en vattenyta – förvandlar sig hela tiden i långsam takt. Formar sig liksom hägringar som lurar ögat om och om igen.
– Hur står det till med saker och ting? Vad är det vi egentligen ser? Verkligheten är inte alltid vad den synes vara, säger Fredrik Wretman.

Wretmans installation frammanar lager på lager av idéer och historia. Medan hans film omformar sig i både den svarta vattenytan och dess spegling, går associationer till allt från serier, konsthistoria och filosofi till
samhällsdebatt och miljöfrågor.

I början av 1900-talet visade psykiatern Hermann Rorschach bläckplumpar för sina patienter. Patienterna skulle berätta vad bilderna skulle kunna föreställa och svaren skulle berätta om patienternas
undermedvetna. Som betraktare av Fredrik Wretmans installation gör vi detsamma som i ett rorschachtest: vi börjar genast läsa in ”verkliga” former. Perceptionen och vanan styr oss till detta. Tittar vi tillräckligt
länge kan de inte heller förbli abstrakta, det är någon som vill ha vår uppmärksamhet.

”Scary Baltic” visas i Marinmuseums galjonshall. Utanför de höga fönstren öppnar sig det ”verkliga” havet och jämför sig med Wretmans inre hav. De imponerande galjonsfigurerna tittar bort mot horisonten i
avsaknad av sina skepp. Konsthistoriens olika vattenskildringar gör sig hela tiden påminda i Wretmans verk.

Läs mer om Fredrik Wretman www.fredrikwretman.se

”Scary Baltic” har tillkommit som en del av Östersjöprojektet Baltic Master. I projektet arbetar 40 organisationer i sju Östersjöländer för att förebygga oljeutsläpp till havs och för att förbättra Östersjöns miljö.
Projektet stöds av EU och Region Blekinge är huvudansvarig. Fredrik Wretmans utställning öppnar i samband med Baltic Masters slutkonferens 3-4 oktober 2007. www.balticmaster.org

Installationen har också Marinmuseum och Källemo som samarbetspartner.

Curator: Torun Ekstrand, Artland.

Foto: Helena Grännsjö /SMM.