SBU:s Remissvar

Bättre miljöinformation i sjökorten, satsning på modern teknik och en aktiv kommunal planering för båtlivet. Det är tre åtgärder som på olika sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart båtliv. Det framhåller Svenska Båtunionen i sitt remissvar till miljödepartementet som svar på Miljömålsberedningens förslag. (read more…)

Enligt regeringens förslag blir det dyrt för den som ska ta förarbevis för vattenskoter, svårt att hitta utbildare samtidigt som en stor del av befolkningen riskerar att stängas ute från båtlivet. Dessutom ska det inte gälla alla snabba båtar utan endast vattenskoter varför sjösäkerheten påverkas endast marginellt. Det slår Svenska Båtunionen fast i det remissvar om förarbevis för vattenskoter som 3 februari 2020 skickas till regeringen. (read more…)

KBV-befogenheter-yttrande-SSD-081013Remissvar

KBV-befogenh--pressrelease-SSD-svar-ga Pressrelease

1-SBU_remissvar_obl_forarbevis_080901Departementspromemorian om en ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp.

2-ICC_resolution_40_anslutna_ECE-TRANS-SC3-WP3-2008-23e1RESOLUTION NO. 40 ON INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF
PLEASURE CRAFT

3-Kustskeppare_SjoV_forordningSjöfartsverkets kungörelse
om godkännande av viss utbildning för förare
av fritidsskepp;

4-Kungorelse_Fritidsskepp_1970-344Kungörelse (1970:344) om kom petenskrav för förare av större fritidsbåtar

5-ICC_res1_40_engInternational Certificate for
Operators of Pleasure Craft
Resolution No. 40

6-ICC_res_40_svenskInternationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt
Resolution nr 40

7-Forarbevis_kungorelse_forslag_SBU2Förslag SBU 2008-08-30:
Regeringens kungörelse om kompetenskrav för förare av mindre
fritidsbåtar (SFS 2008:xxx)

8-Forarbevis_SjoV_kungorelse_forslagFörslag SBU 2008-08-30:
Sjöfartsverkets kungörelse om godkännande av viss utbildning för förare
av mindre fritidsbåtar; (SJÖFS 2008: xx)