8 november, 2007

Skärgårdsstiftelsen värnar arbetstillfällen i skärgården

Idag torsdag får rikspolischef Stefan Strömberg en skrivelse från Skärgårdsstiftelsen. Skrivelsen är en protest mot planerna att flytta polisens kontaktcentra på Arholma, Sandhamn och Ornö in till fastlandet. – Att beröva skärgårdsborna de här arbetstillfällena vore ett dråpslag mot en levande skärgård. Det försämrar direkt möjligheterna för många barnfamiljer att försörja sig året runt i skärgården, säger Berndt Festin, vd för Skärgårdsstiftelsen.

I början av 2000-talet förlades polisens kontaktcenter till Arholma, Ornö och Sandhamn. Dessa kom till som en ersättning för alla polisstationer som stängdes och uppgiften var att ta emot anmälningar från människor som blivit utsatta för egendomsbrott. I och med detta skapades i ett slag fler nya arbeten i skärgården än någonsin tidigare i modern tid. Polismyndigheten blev därmed den näst största arbetsgivaren i Stockholms skärgård med omkring 50 anställda. Bara Skärgårdsstiftelsen sysselsätter fler skärgårdsbor. Polisens kontaktcentra är viktiga också ur den synpunkten att de skapat många nya jobb för kvinnorna, som har en mer begränsad arbetsmarknad i skärgården.

Var tänkt som långsiktig glesbygdssatsning

Initiativet har hela tiden setts som en långsiktig glesbygdssatsning och subventionerats med flera miljoner från både staten och landstinget. Från Skärgårdsstiftelsens håll ser man nu kritiskt på planerna att flytta hela verksamheten med kontaktcentra in till fastlandet där de ska slås ihop till ett enda kontor.

– Få arbetsplatser har så stor betydelse för sitt omgivande samhälle som polisens kontaktcenter på Arholma, Sandhamn och Ornö. Att ta bort dem skulle slå hårt mot sysselsättningen i skärgården och skadorna skulle ta många år att reparera – om det ens är möjligt, säger Berndt Festin.

Skärgårdsstiftelsen har varit inblandad i uppbyggnaden av de tre telefoncentralerna bland annat som markägare och vill tvärtom nu att verksamheten i stället ska utvecklas vidare.

Med skrivelsen ställer stiftelsen sig bakom de protester som landshövdingen i Stockholms län, Per Unckel, tidigare lämnat tillsammans med kommunalråden i de tre direkt berörda skärgårdskommunerna Norrtälje, Värmdö och Haninge.

Info www.skargardsstiftelsen.se

Bilden är från Rågskär. Foto: JohanAhlbom.