8 mars, 2008

Lättapplicerade sprayprodukter

Marina organismer som växer på en propeller kan minska dess prestanda betydligt. De sänker motorns verkningsgrad, ökar bränsleförbrukningen och kan även ge upphov till ökat buller och vibrationer

Dessutom kan det vara tidsödande och besvärligt att ta bort beväxning från propellern. Hempels propellerprodukter är framtagna för att eliminera beväxning på propellrar och drev innan detta blir ett problem. Företagets beväxningshindrande sprayprodukter skyddar propellrar och drev snabbt och enkelt utan besvärliga metoder för att få jobbet gjort.

Hempels nya Prop Primer torkar snabbt, har utmärkt vidhäftningsförmåga och kan övermålas med alla typer av bottenfärger. Den praktiska sprayförpackningen gör den mycket enkel att applicera efter förbehandlingen av propellern. Det innebär att exponerade metallytor inte hinner missfärgas. Produkten är biocidfri och klibbfri på bara 20 minuter vid 20ºC.

Prop-Primer kompletterar Hempels Mille Drive, som är en välkänd och omtyckt bottenfärg för skydd av propellrar, drev, trimplan och bogpropellrar. Den finns i grått eller svart.

Produkten är avsedd att användas över nya spraybara Prop Primer, eller alternativt över Hempels epoxybaserade tjockskiktsfärg Light Primer. Mille Drive är liksom Prop Primer klibbfri på 20 minuter ved 20ºC. Båda produkterna finns i praktisk 500 ml sprayburk.

www.hempel.com