18 april, 2008

Malö bygger hybridsegelbåt

Det har varit trögt för de svenska varven att satsa på alternativa drivsystem i sina båtar. Malö Yachts i Kungsviken blir först bland de stora svenska varven med att bygga en hybriddriven segelbåt.

Det första projektet hos varvet är en Malö 46 som byggs till den kända journalisten Nigel Calder. Båten är i grunden byggd för att segla, men får dessutom både el- och dieseldrift. Detta för att Calder vill testa fram effektiviteten av de båda motorerna.

– Går allt som det är tänkt kommer dieselmotorn att bytas ut mot en större elmotor. Båten kommer att ha en batterikapacitet för cirka en timmes gångtid vid eldrift och under segling kan motorn användas som generator för att ladda batterierna, säger Ulf Mattsson på Malö Yachts AB.

– Det finns också en dieselgenerator som kan driva elmotorn om batterikapaciteten inte räcker till och även solceller och vindgenerator som kan användas till laddning.

Malö Yachts ingår i en europeisk grupp för utveckling av marin hybridteknologi. Bland de fördelar som gruppen ser med hybridteknologin märks ljudlös manövrering i hamnar, samt mer tillgänglig ström ombord.

Systemet med hybridteknik kan verka enkelt, men på bilsidan är det som bekant nästan bara Toyota som har lyckats sätta det i drift i stor skala. I marinbranschen har ingen presenterat en produktionsfärdig lösning än förutom Lagoon katamaraner som har hybridteknologi i sin 42 fots katamaran.

Marin hybridteknologi kräver en integration av båt, elmotor och generator, batteridesign och konstruktion, energi flöden och övervakning, propellerdesign med mera.

Den marine teknikern Nigel Calder har som en del av sitt journalistiska arbete undersökt den marina hybridutvecklingen under ett antal år. Han har länge insett dess potential och har skrivit om denna teknik i olika tidskrifter. Artiklarna har genererat stort intresse och Nigel har därför tagit initiativ till bildandet av en grupp bestående av ledande företag inom hybridtekniken.

Nigel deltar själv aktivt i arbetet. Gruppen har fått namnet HIH TIRBo (Holistic Integration of Hybrid Technology in Recreational Boats) och leds av EU Recreational Marine Group EURMIG Gruppen består av följande företag:

X Malö Yachts, Sverige,
X Victron Energy, Holland, i samarbete med Dave Tether i USA som är ledande inom utveckling av hybridteknologi.
X Odysess batterier, Storbritannien.
X Brunton Propellers, Storbritannien.
X INSEAN, Italien.

– Som medlem i det här projektet får vi en möjlighet att utvärdera olika system och se hur de fungerar i verkligheten. Vi hoppas kunna bli marknadsledande inom området och därmed kunna erbjuda system som våra kunder i framtiden med stor sannolikhet kommer att efterfråga. Frågan om klimatförändringar och osäkerheten kring tillgången och prisutvecklingen på fossila bränslen gör hybrid drift till en otroligt intressant teknologi vilket leder till minskade utsläpp från fritidsbåtar och mindre fartyg. Vi vill erbjuda en teknologi som sparar både bränsle och miljö, säger Ulf Mattsson.

Länk: www.icomia.cim/eurmig