18 juni, 2008

Ny storhetstid för vikingar på Birka

Just nu växer ett vikingatida stadskvarter fram på världsarvet Birka/Björkö. Husen byggs med vikingatida byggnadsteknik, och under sommaren kommer besökare att kunna träffa snickare, smeder och textilhantverkare som fyller kvarteret med liv samtidigt som de färdigställer husen och inredningen. Kvarteret med fem hus är bara ett första steg mot ett rekonstruerat stadsområde. – Projektet Birka Vikingastaden är helt unikt i sitt slag eftersom det är rekonstruktioner från utgrävningar som gjorts på ön, och eftersom vi bygger helt enligt gamla traditioner, säger Magnus Krantz, produktchef på Strömma Kanalbolaget.

Rekonstruktionerna av de vikingatida byggnaderna görs av Strömma Turism & Sjöfart i samarbete med Högskolan på Gotland, som under fem år förlägger kursen Vikingatida byggnader till Birka. Många av studenterna får jobb som vikingatida hantverkare under sommaren, när Birka/Björkö tar emot cirka 35 000 svenska och 8 000 utländska besökare.

Strömma Turism & Sjöfart har under våren tecknat ett femårigt avtal med Riksantikvarieämbetet som gör det möjligt att planera för Birka Vikingastaden på längre sikt. Fram till år 2012 kommer 16 hus med inredning att stå klara, men också ett långhus, pålspärrar och bryggor med vikingaskepp. Alla byggnader är rekonstruktioner av utgrävningar som gjorts på Birka/Björkö av arkeologerna Björn Ambrosiani och Lena Holmquist Olausson. Under tiden som Birka Vikingastaden växer fram kommer området också att befolkas av hantverkare och besökare.

– Redan nu har vi barn på skolresor som sover över i de rekonstruerade miljöerna, men i framtiden tänker vi oss att kunna hyra ut husen även till familjer och andra sällskap som får komma ut och leva vikingaliv, säger Magnus Krantz.

I avtalet med Riksantikvarieämbetet ingår också att Strömma Turism & Sjöfart ska hyra museet, restaurangen och gästhamnen på Birka/Björkö.

Under högsäsong (28 juni – 17 augusti) finns dagliga avgångar till Birka från Stockholm, Hovgården, Södertälje, Strängnäs och Härjarö.

Länk: www.strommakanalbolaget.com