22 juni, 2008

Sjöfartsverket kommenterar artikel om sjöräddning

Med anledning av pressmeddelande från Svenska Kryssarklubben och artikeln “Olycklig statistik” i senaste numret av På Kryss och till rors, lämnar Sjöfartsverket följande kommentar. Svenska Kryssarklubben beskriver på ett bra sätt hur sjöräddningen fungerar och hur de olika insatserna klassas som ”nöd, ovisshet eller beredskap”. Dessa klassningar följer SAR-konventionen och den internationella flyg- och sjöräddningsmanualen, vilket innebär att exakt samma bedömningssystem används över hela världen.

Emellertid kan man få intrycket från både artikeln och den pressrelease som kopplades till denna att Sjöfartsverket ansåg att samtliga fall var nödsituationer eller som man uttrycker det “olyckor till sjöss”. Anledningen tycks vara en tidigare pressrelease från Sjöfartsverket där vi har använt ordet “nödsituation” på ett olyckligt sätt, eftersom “nödsituationen” i det sammanhanget ska ses mot bakgrund av hur den potentiellt nödställde uppfattar situationen då han larmar sjöräddningen – inte hur Sjöfartsverket uppfattat och sedan bedömt den. Sjöfartsverkets uppfattning om situationen framgår av den klassning som räddningsledaren sedan gör, d.v.s. nöd, ovisshet eller beredskap.

Vid tidpunkten för den aktuella pressreleasen från Sjöfartsverket var det inte klarlagt hur stor del av insatserna som representerade var och en av de olika klassningsgrunderna. Därför tillsatte Sjöfartsverket i samråd med Sjösäkerhetsrådet en utredning om orsaken till det ökade antalet sjöräddningsinsatser som alltså omfattar samtliga klassningsgrunder.

Vi anade redan vid den aktuella pressreleasen att det var ett ökat antal beredskapslägen som orsakat det ökade antalet sjöräddningsinsatser. Utredningen, som kommer att publiceras när den färdigställts, visar att detta verkligen var den huvudsakliga orsaken.

I övrigt kan Sjöfartsverket meddela att man sedan en tid arbetar med att utveckla datasystemet för sjöräddningsstatistik, så att det i framtiden blir enklare att följa upp antalet sjöräddningsinsatser och vad som föranlett dessa. Vi har även lanserat MRCC Online, där man på vår webbplats kan följa aktuella sjöräddningsinsatser. Sidan hade redan under den första veckan ett rekordhögt antal besökare.

Länk: www.sjofartsverket.se