2 oktober, 2008

Massiv forskningsinsats för båtbottenfärger

Det svenska företaget Ekomarine startar en massiv forskningsinsats för giftfria båtbottenfärger. Våren 2008 lanserades Neptune Formula, den första biologiskt verksamma båtbottenfärgen. Utvecklingen inför säsongen 2009 görs i samarbete med ett flertal samarbetspartners.

– Intresset för båtbottenfärgen Neptune Formula har varit mycket stort, säger Claes Tarras Ericsson, VD för Ekomarine. Många som har fritidsbåtar vill kunna göra något för miljön. Debatten om båtbottenfärgernas skadliga miljöpåverkan tycks ha överraskat tillverkarna av traditionella giftfärger.

– När vi nu etablerat oss på marknaden kan vi satsa ännu mer på att ta fram bättre färger, säger Claes Tarras Ericsson.

Den stora satsningen består i att Ekomarine startar en rad nya samarbeten. Ekomarine är numera ett medlemsföretag hos Ytkemiska institutet, YKI. Samarbetet ger Ekomarine möjlighet att utveckla en grundfärg, en så kallad primer, optimerad för Neptune Formula. YKI bedriver forskningen med spetskompetens inom ett flertal områden.

Institutet är internationellt ledande inom industriell tillämpad ytkemi.

Ekomarine anlitar även två marina forskningsstationer, Askölaboratoriet i Trosa skärgård samt N-research i Lysekil. Målet är att finjustera färgen Neptune Formula för såväl Ostkusten som Västkusten.

– Neptune Formula är den enda biologiskt verksamma färgen på marknaden som undantagits från Biociddirektivet, säger Mikael Haeffner, forskningsansvarig på Ekomarine.

– Den skyddande effekten bygger på en samverkan mellan komponenter i färgen och befintliga mikroorganismer i haven. Ökad förståelse för dessa biologiska principer är spännande och viktiga i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vårt mål är att ha en fartygsfärg klar inom några år, säger Mikael Haeffner.

– Det här är ett av flera viktiga initiativ, säger Lena Kautsky, professor vid Stockholms Universitet och föreståndare för Askölaboratoriet. De senaste åren har vi fått mycket ny kunskap om farorna med giftiga båtbottenfärger för livet i Östersjön. Därför är det också glädjande att satsningar görs för att utveckla hållbara alternativ.

Ekomarine inleder även ett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Detta kommer att leda till kunskap om produkternas beteende under långvarig klimatpåverkan.

Ekomarine utför även tester i Indien under vinterhalvåret för att kunna utvecklas ännu snabbare.

Länk: www.neptuneformula.com