19 oktober, 2008

Puma återtog ledningen framför Ericssonbåtarna

Puma har under natten återtagit ledningen i Volvo Ocean Race och ligger därmed före de båda Ericssonbåtarna. Båtarna seglar cirka 12 knop och det är inga större skillnader mellan dem. Avståndet mellan den första och andra båten är till exempel endast 3 Nm. Länk: www.volvooceanrace.org