19 oktober, 2008

Utländska kustbevakare lär sig köra säkrare

När svenska Sjöfartsverket införde krav på utbildning för snabba yrkesbåtar 2004 var Sjösportskolan i samarbete med Chalmers bland de första att bli godkända att hålla denna utbildning. Sedan dess har flera hundra svenskar utbildats i hur man hanterar snabba båtar. Kunderna är både privatpersoner, kustbevakningen och företag som tex Volvo Penta.

Eftersom Sjösportskolan i Göteborg (Långedrag) är licensierad även för den enda internationellt gångbara yachtutbildning Yachtmaster samt RIB master, har vi i samarbete med Ullman Dynamics tagit fram en kurs som riktar sig till utländska myndigheter och privatpersoner för att sprida den unika kunskap som Sjösportskolan besitter inom området små snabba båtar.

Den första kursen pågar i Långedrag denna veckan, och deltagarna kommer från Portugal och Danmark. De arbetar vid sjöpolisen och flottan och får nu även specialutbildning för att kunna köra säkert med mycket snabba båtar.

Utbildningen sker hos Sjösportskolan i Sjöräddningshuset. Praktik hålls ute till havs. Båtarna som används på kursen är bland de snabbaste som finns på västkusten. Dessutom har en av kunderna med sig en extremt snabb båt, med en maxfart på ca 80 knop.

Ullman Dynamics utformar ergonomisk riktig och säker utrustning för bl a högfartsbåtar.

Länk: www.sjosportskolan.se