17 november, 2008

Nu sjösätts Sveriges bredaste satsning på havsrelaterad forskning

Visste du att Östersjön är världens yngsta hav och att fosforläckaget från sedimenten i Östersjön är tre gånger större än det från land? Att Öresund är det enda område längs den svenska kusten som inte är överfiskat och att det saknas bra kartor över havsbotten? Att klimatet i framtiden kommer att förändra förhållandena i Östersjön, att kusterosionen på sina håll utgör ett stort hot mot våra stränder och att Sverige har ett stort kulturarv under havsytan?

I en unik ämnesöverskridande satsning samlar nu Lunds tekniska högskola (LTH) och Lunds universitet (LU) en stor del av sin havsrelaterade forskning under Havsportalen. Syftet med Havsportalen är dels att främja tvärvetenskaplig forskning inom LTH/LU och dels att förenkla samhällets kontakter med forskarna.

– Vi har en unik bredd inom havsforskningen i Lund som inte riktigt synts tidigare eftersom alla arbetat inom begränsade forskningsområden. Men när vi samlar forskningen tematiskt blir det tydligt vilken oerhörd kunskap och kompetens som finns vid LU, säger Kjell Andersson, teknisk geologi, som är en av initiativtagarna.

– Det handlar också om att sätta Lund på den nationella “marina kartan”, tidigare har det varit andra universitet som, åtminstone utåt sett, dominerat den marina forskningen, säger professor Svante Björck, kvartärgeologi.

Det finns mycket att vinna på ett tvärvetenskapligt perspektiv på havet eftersom allt hänger ihop. Vad som händer vid till exempel ett oljeutsläpp berör en mängd olika vetenskapliga discipliner, ekologi och fågelliv påverkas, men utsläppen hänger också samman med transporter och transporter hänger samman med hamnutveckling och vad kostar det en kommun om turister inte kan bada på ett år? Hur påverkar oljeutsläpp glasskiosken på stranden?

Visionen är att Havsportalen ska inspirera till nya och fortsatta tvärvetenskapliga samarbeten samt göra det enklare att få kontakt med havsforskare. Under invigningen den 26 november bjuder vi på seminarier om Östersjön och visar upp Lunds fantastiska kunskapsbredd inom det marina området.

Medverkande i Havsportalen idag: Analytisk kemi, Anestesiologi och intensivvård, Brandteknik och riskhantering, Byggproduktion, Elektrisk mätteknik, Historisk arkeologi, Juridicum, Kvartärgeologi, Limnologi, Livsmedelsekonomiska institutet, Marinbiologi, Matematisk statistik, Teknisk geologi, Teknisk vattenresurslära, Teoretisk ekologi, Zooekologi och Zoologisk cellbiologi.

Länk: www.lth.se/havsportalen