18 november, 2008

Fortsatt hög etanolförsäljning i oktober

Under oktober 2008 sålde Statoil 8,4 miljoner liter av etanolbränslet E85, en ökning med 0,4 procent sedan föregående månad och med 71 procent jämfört med oktober 2007. All etanolen i E85 var verifierat hållbar.

I dagsläget har Statoil 331 tankställen för E85. Drygt 28 procent av de bilar som nyregistrerades i Sverige i oktober 2008 var etanolbilar, enligt Bil Swedens statistik.

– Framtidens stationer kommer att ha flera olika drivmedel. Genom att erbjuda E85 möter vi efterfrågan från våra kunder som köpt miljöbilar, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil.

All Statoils svenska försäljning av etanolbränslet E85 är verifierat hållbar och kommer från brasilianska sockerrör.

– Den E85 vi säljer vid våra stationer är producerad under acceptabla arbetsförhållanden och koldioxidutsläppen minskar med minst 85 procent jämfört med bensin, säger Niclas Lundberg, drivmedelsansvarig Statoil.

Försäljning över Statoils stationer under oktober 2008 utgjordes till 10 procent av biodrivmedel (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 57 procent, medan andelen diesel uppgick till 33 procent.

Statoils nationella försäljning av biodrivmedel under oktober 2008 minskade utsläppen av växthusgaser med 23 496 ton, motsvarande cirka 7 900 genomsnittliga bensindrivna personbilar. Att andelen diesel ökar, på bekostnad av bensin, leder också till minskade utsläpp, eftersom en dieselbil i genomsnitt släpper ut 18 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil, enligt Naturvårdsverket.

Från 1 november går E85 över till vinterkvalitet för att garantera att bilen startar utan problem även under vintern. Kvaliteten på Etanol E85 har fastställts i en svensk standard – SS 15 54 80 – som anger en sommar och en vinterkvalitet. Standarden har tagits fram i ett samarbete mellan bilindustrin, etanoltillverkare, myndigheter och oljebolag I E85 med vinterkvalitet ökar andelen bensin till 25 procent bensin istället för 15 procent. Ökad andel bensin innebär att skatten för E85 ökar vilket ger ett något högre pris. Eftersom bensin har ett högre energiinnehåll än etanol innebär det en viss kompensation i bränslekostnaden per mil beroende på det aktuella fordonets förbrukning.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?