5 december, 2008

Stena Bulks VD utnämnd till ”Årets Sjöfartsprofil”

Sedan 1995 utser Göta Älvklubben i Göteborg ”Årets Sjöfartsprofil”. Syftet är att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn. Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart. Göta Älvklubben är en förening representanter från sjöfartsnäringen och personer från massmedia, med intresse för sjöfart och transportfrågor med maritim anknytning.

Till 2008 års Sjöfartsprofil har utsetts Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk AB, och motiveringen är: ”Som verkställande direktör i tankerrederiet Stena Bulk är Ulf G. Ryder en kraftfull och energisk idéspruta som gynnat såväl miljön som lönsamheten, samtidigt som han i otaliga sammanhang med arrangemang kring sjöfarten är en färgstark och inspirerande profil.” Ulf Ryder mottog priset under en ceremoni på restaurang Palace i Göteborg den 3 december.

År 1982 bildades Stena Bulk AB och Ulf G. Ryder, då 29 år gammal, anställdes för att starta en Bulk- & Tankavdelning inom Stena-koncernen.

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Genom bland annat en egendesignavdelning levereras nyskapande lösningar för kundernas behov av transport och logistik. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg och är aktivt inom alla delar av tankmarknaden. Stena Bulk har även marknadsförings- och driftsansvar för det börsnoterade Concordia Maritimes hela flotta. Förra årets omsättning uppgick till 4,5 miljarder kronor.

”Vår filosofi att olja alltid skall resa i första klass kommer i framtiden att vara mer aktuell än någonsin – och vår position som ansvarsfullt, ledande företag i en av världens mest fokuserade, kritiserade och känsliga branscher har då vuxit sig ännu starkare än idag,” säger Ulf G. Ryder. Stena Bulk firade förra året 25-års jubileum.

Ett urval av de som tidigare år erhållit pris som Årets Sjöfartsprofil:
År 2006 – Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik, Chalmers
År 2004 – Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena
År 2003 – Lennart Simonsson, VD, Broströms

Bakgrundsfakta
Göta Älvklubbens syfte är att vara ett forum för representanter från sjöfartsnäringen och personer från massmedia, med intresse för sjöfart och transportfrågor med maritim anknytning, för att sprida kunskap och information. Detta sker bl a genom sammankomster, studiebesök och utflykter, varvid föredrag och diskussioner i aktuella sjöfartsfrågor förekommer.