9 december, 2008

Nästan halverad försäljning av E85 under november

Under november 2008 sålde Statoil 4,5 miljoner liter av etanolbränslet E85, en minskning med 47 procent sedan föregående månad. Att försäljningen nästan halverats beror främst på att världsmarknadspriset för bensin har fallit och gjort det billigare att tanka en etanolbil med bensin än med förnybar etanol.

– Det är förstås beklagligt att användningen av E85 minskar. Om regeringen vill att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör Svenska Statoil.

Sverige har under flera år satsat kraftigt på etanolbränslet E85, bland annat genom lagkrav om pumpar för förnybara drivmedel och miljöbilspremien.

– Att fler än hälften fortsätter att tanka E85 även när det är dyrare visar att det finns en stor vilja att minska sin klimatpåverkan. Men i takt med att den ekonomiska krisen sprider sig är det möjligt att andelen som tankar etanol minskar ytterligare, säger Helena Fornstedt.

Från den 1 november övergick E85 till vinterkvalitet för att garantera att bilen vid kallare temperaturer startar utan problem. Kvaliteten på E85 har fastställts i en svensk standard som anger en sommar- och en vinterkvalitet. Standarden har tagits fram i ett samarbete mellan bilindustrin, etanoltillverkare, myndigheter och oljebolag. I E85 med vinterkvalitet ökar andelen bensin.

– Ökad andel bensin i vinterkvalitet för E85 innebär att skatten och priset ökar. När vi i våras minskade andelen bensin sänktes priset och när andelen bensin nyligen ökade steg också priset, säger Niclas Lundberg, drivmedelsansvarig Statoil.

All etanol i Statoils svenska försäljning av etanolbränslet E85 är verifierat hållbar och kommer från brasilianska sockerrör. Den är producerad under acceptabla arbetsförhållanden och koldioxidutsläppen minskar med minst 85 procent jämfört med bensin. I dagsläget har Statoil 343 tankställen för E85.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?