9 december, 2008

Ny marina och sjömack på Åland

På Åland byggs det en helt ny marina och sjömack enligt ett nytt koncept. Kunderna kan även köpa sig sin egen båtplats med övernattnings del på 16 eller 33 kvm. De kan också välja att hyra ut platsen till besökare. Även en besökshamn finns med i planerna.

I Lumparland planeras en ny marina med plats för 160 båtar. Bakom projektet ligger båtägare som har behov av båtplats i östra skärgården. Initativtagere är Lennart Joelsson och Göran Johansson från Lumparland.

– Det har visat sig att det är stor efterfrågan på permanenta båtplatser och även många turister söker sig till Långnäsregionen, och även bränsleförsäljning saknas i regionen, vi började med att se på en anläggning för vår egen del men mycket snabbt så växte projektet till planen på en fullvärdig marina med boende möjligheter, säger Lennart Joelsson.

– Tillsammans med Lumparlands Kommun och Lemland-Lumparlands församling har bolaget nyttjanderätten på ett område på ca 8 ha lite norr om Långnäs. Området är mycket lämplig som småbåtshamn

– I etapp ett så kommer vi att bjuda ut båtplatser med strandbod inklusive övernattningsdel , de som är intresserade kommer att kunna äga sin båtplats och bod samt övernattningsdelen, bolaget kommer att hyra ut de platser som inte utnyttjas och dela inkomsten med ägaren.

– Vi kommer att provteckna andelar under nov-dec och samtidigt söka miljötillstånd och byggnadsplanera området. Är intresset stort så förverkligas etapp två och tre snabbare, fullt utbyggt så kan det vara tidigast 2010, då kommer Lumparland att ha en marina som kan ta emot 160 båtar ca 100 övernattande gäster i området samt restaurang, badanläggning osv.

Länk: www.fyrensmarina.ax