10 februari, 2009

Politiker klättrar på Kebnekaise

I dagarna träffar friluftsorganisationer riksdagspolitiker från alla partier för att göra dem medvetna om nyttan friluftsrörelsen gör för samhället.

– För att visa vad politikerna lovar och gör för friluftslivet har vi skapat friluftslivets virtuella Kebnekaise på www.merfriluftsliv.nu där politikerna klättrar. Ju mer de gör för friluftslivet desto högre når de på Kebnekaise, berättar Ulf Silvander, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv driver under våren kampanjen Mer friluftsliv – bättre folkhälsa. Målet är att politikerna ska bidra till att öka det statliga anslaget till friluftsorganisationerna i budgeten 2011.

– Kampanjen handlar om att säkerställa en långsiktig överlevnad för friluftsorganisationerna. Ska friluftslivet fortsätta göra samhällsnytta och bidra till en friskare befolkning behövs en satsning på friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander.

Undersökning på undersökning visar att ett aktivt friluftsliv förbättrar folkhälsan, ökar kunskapen om natur och miljö, förbättrar samhällsekonomin och stärker demokratin. Friluftslivet har en rad positiva effekter på samhället. Det leder till färre sjukskrivningar, ökar välbefinnandet och skapar arbetstillfällen genom turismen. Det visar sig också att det svenska friluftslivet omsätter minst 35 miljarder per år.

Forskning visar att svenskarnas inaktivitet kostar samhället sex miljarder per år. Det handlar om sjukdomar som beror på stillasittande och stress, det handlar också om bortfall i produktionen när människor är sjuka.

– De svenska friluftsorganisationerna kan medverka till att minska den kostnaden. Det lönar sig för samhället om vi kan få ut fler i naturen. Nära två miljoner medlemmar är idag aktiva i en av Sveriges största folkrörelser – friluftslivet. Det är en härlig kraft! Men vi kan ge många fler möjligheten till ökat friluftsliv i framtiden, och därmed stärkt folkhälsa, inte bara bland barn och unga utan i hela befolkningen, säger Gunnar Zettersten, ordförande i Svenskt Friluftsliv.

Kampanjen har många ambassadörer som stärker och legitimerar budskapen, bland annat Magdalena Forsberg, flerfaldig världsmästare i skidskytte, André Prtic, programledare Expedition Vildmark och Klas Sandell, forskare vid forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Karlstads- och Stockholms Universitet.

– Vi behöver alla friluftslivet för att må bra, både fysiskt och mentalt. Många har ingen aning om hur positivt friluftslivet är, hur viktigt det är att bevara och utveckla och att fler får möjlighet att ta del av friluftslivet, säger Magdalena Forsberg.

Kampanjen bygger på att politikerna känner ett starkt tryck från opinionen. Därför kan alla aktiva friluftsmänniskor hjälpa till.

– Hör av dig till dina riksdags- och kommunpolitiker, få dem att klättra på friluftslivets virtuella Kebnekaise. Påverka lokala medier att skriva om kampanjen och dess budskap – gör politikerna verkligen vad de lovar? Du hittar budskap och argument på webben (www.merfriluftsliv.nu), säger Ulf Silvander.

Hittills har kampanjen gått över förväntan.
– Jag är synnerligen nöjd med politikermötena hittills. Det fullkomligt vimlar av klättrare mot Kebnekaises topp, men många fler får plats, vi vill gärna ha fler både lokal- och riksdagspolitiker, säger Gunnar Zettersten.

Aktiviteter under kampanjen
Hela våren Personliga möten med ett stort antal riksdagspolitiker från alla partiet
1 mars Friluftsbilaga i Dagens Nyheter
11-12 mars Friluftsrådets Tankesmedja
13 mars Politikerdebatt på Vildmarksmässan
18 mars Seminarium i Riksdagen
Maj/juni Riksdagens friluftsdag
28 juni – 4 juli Friluftslivets hus i Almedalen

Länk: www.merfriluftsliv.nu