25 februari, 2009

Liros Cup – årets jollecup

Rep- och tågvirkesleverantören Liros har ambitionen att genomföra seglingstävlingen Liros Cup över stora delar landet. Seglingen ska hållas i flera distrikt, för att de bästa i varje distrikt skall samlas på Västkusten i höst för att kora det bästa distriktet. Redan idag är det klart att Väst, Stockholm samt Skåne är med. Totalt räknar arrangörerna med att cirkaa 2000 jollar seglar i någon av starterna.

Följande klasser ingår i cupen:
Optimist A, Optimist B Zoom8, E-jolle, Laser std, Laser Radial, RS Feva, Bräda (Kona, Bic) och Tera.

– Alla båtar skall enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam på vardera sidan av den förliga delen av skrovet.

– Prisutdelning sker i samband med DM för jollar

– Optimistcuperna (A respektive B) seglas i en nord- respektive sydserie. För övriga klasser ingår 12 utvalda regattor i cupen. (A = seglare födda 1997 eller tidigare, B = seglare födda 1998 eller senare)

– Varje ingående regatta räknas som en segling i den totala cupen.

– Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet, med den skillnaden att vid lika slutpoäng skall placeringen i sista seglingen vara avgörande (KSR A8.3).

– Samtliga resultat i en regatta räknas i respektive klass.

– De fem bästa seglingarna räknas

– I respektive klass skall minst 5 regattor genomföras för att priser skall kunna delas ut

– Priser delas ut till seglarna, baserat på det sammanlagda resultatet i cupen

Länk: www.lirosropes.se