11 mars, 2009

Svagt ökad orderingång till industrin i januari

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,2 procent från december till januari. Uppgången i januari följde på en nedgång med 7,2 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) sjönk orderingången med 11,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober).

Den nya näringsgrensindelningen SNI 2007 har införts i statistiken över industrins leveranser och order fr.o.m. referensmånaden januari 2009 med ett nytt basår 2005=100. Samtidigt har orderingången för vissa branscher ersatts med motsvarande leveransuppgifter. För mer information se definitioner och förklaringar i slutet av pressmeddelandet.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Nedgången med 7,2 procent mellan november och december innebär en upprevidering med 1,5 procentenheter jämfört med den första publiceringen av decemberuppgifterna enligt SNI 2002.

Orderingången från hemmamarknaden föll med 0,1 procent från december till januari, efter att ha minskat med 5,7 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från hemmamarknaden med 11,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 2,3 procent från december till januari efter att ha minskat med 8,5 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från exportmarknaden med 11,8 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången sjönk med 31,9 procent under januari 2009 jämfört med januari 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 28,9 procent, och för exportmarknaden en minskning med 33,9 procent. Antalet arbetsdagar var 20 under januari 2009 jämfört med 22 under januari 2008.

Orderingången under december 2008 minskade med 23,0 procent jämfört med december 2007, vilket innebär en nedrevidering med 1,0 procentenheter jämfört med den första publiceringen av decemberuppgifterna enligt SNI 2002.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 3,3 procent från december till januari, efter att ha minskat med 11,3 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången till investeringsvaruindustrin med 15,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom inversteringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) och motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik steg med 5,6 procent från december till januari, och med 2,1 under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 2,0 procent från december till januari, men minskade med hela 33,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 1,7 procent från december till januari och med 13,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 2,7 procent från december till januari, och med 0,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 1,8 procent från december till januari, och med 11,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser minskade i januari
Industrins leveranser minskade med 1,5 procent från december till januari, och med 12,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under december 2008 minskade med 9,2 procent jämfört med november, vilket innebär en nedrevidering med 1,6 procentenheter jämfört med den första publiceringen av decemberuppgifterna enligt SNI 2002.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 1,0 procent från december till januari, men minskade med 10,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk med 3,4 procent från december till januari och med 13,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 29,4 procent under januari 2009 jämfört med januari 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 26,4 procent och för exportmarknaden en minskning med 31,7 procent.

Leveranserna under december 2008 minskade med 15,7 procent jämfört med december 2007, vilket innebär en nedrevidering med 3,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av decemberuppgifterna enligt SNI 2002.