16 mars, 2009

Megin-bowlen seglas vid Vendelsö

Megin-bowlen – den årliga kappseglingen för Megin-jollar – har hittills endasts seglats i Danmark, men i augusti kommer den att seglas i den halländska skärgården norr om Varberg. Alla svenska, danska och norska seglare är välkomna till denna anspråkslösa kappseglingsfest med mycket danskt hygge.

Årets Megin-bowl seglas i vattnen innanför ön Vendelsö och närliggande öar. Sjösättning sker lämpligen i Stavders hamn på fastlandet. På Vendelsö finns både vandrarhem och tältmöjligheter. Arrangemangen startar 21 augusti kl. 15.00 och slutar på söndagen 23/8 kl. 13.00. Kappseglingen omfattar en distanssegling och två eller tre korta banseglingar.

Megin-jollen är en spissgattad snipa med fock och sprisegel ritad av Peer Bruun. Det har byggts 485 jollar med en längd på 4,65 m, bredd 1,62 m och med 10 m2 segel. En trygg och enkel segeljolle med inspiration från vikingaskeppens design och som både kan ros och seglas. I Danmark är jollen vanlig bland scouter. Den kan också lätt tas med på trailer.

Länk: www.meginclub.dk

Bildtext:
Megin-jollen är en liten behändig, trygg och bärig segelsnipa för hela familjen. Det brukar vara omkring 15 jollar som seglar den årliga Megin-bowlen. Foto: Meginklubben.