30 mars, 2009

Pengar till fiskevård från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond

Fiskeriverkets och SCB:s undersökningar visar att årligen deltar 100 000 människor helt ideellt i fiskevårdsarbetet. I Sportfiskeklubbarna sker mycket av detta ideella arbete. Sportfiskarnas fiskevårdsfond stöttar den ideella fiskevården och under Sportfiskemässan i helgen tillkännages årets bidragstagare. Årligen delas ca 200 000 kr ut ur fonden.

Bland de projekt som får bidrag finns många olika typer av projekt riktade mot olika typer av vatten och fiskarter. Till exempel ska Sportfiskarna på Gotland rensa bort så kallade spöknät (förlista fiskenät som fortsätter att fånga och döda fisk och fåglar) vid Digerhuvud på Fårö, ett viktigt område för den hårt trängda östersjötorsken. Fiskeklubben Sydfiskarna i Skurups ska restaurera Vidarbäcken i Skivarpsån genom att återställa bäckens ursprungliga naturtillstånd, ett tidigare mycket värdefullt lekområde för havsöring. Totalt får 9 olika projekt bidrag.

Sportfiskemässan är tillsammans med OKQ8 huvudsponsorer till Fiskevårdsfonden.
– Det är väldigt glädjande att kunna bidra till exempelvis material och maskiner för att bygga vandringsvägar förbi hinder och restaurera skadade livsmiljöer för fiskarter i sjöar, på kusten och i vattendrag, säger Agneta Brunell från Sportfiskemässan.

Från Sportfiskarnas sida menar man att det behövs mer pengar till fiskevården och att de pengar staten skjuter till är otillräckliga. Mer resurser till fiskevård skulle vara positivt både för hotade fiskbestånd och sysselsättningen.
– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården men också för Sportfiskebranschens framtid. Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.

2009 års bidragstagare är:

Linnefors Sportfiskeklubb, Alingsås
Återskapa lekmöjligheterna för öring och andra fiskarter i St Kroksjön och dess biflöden, Alingsås kommun.

Öbacka Sportfiskeklubb, Härnösand
Förbättra miljön för fiskbestånden i klubbens sjöar och sätta fiskevården i fokus för ungdomsverksamheten.

Sportfiskarna, Stockholms skärgård
Skydda och återskapa lekområden för gädda, abborre och öring i Stockholms skärgård, utveckla ett hållbart fiske med kloka fiskeregler samt utbilda och engagera intresserade sportfiskare i fiskevård.

Fiskeklubben Sydfiskarna, Skurups kommun
Restaurera Vidarbäcken i Skivarpsån genom att återställa bäckens ursprungliga naturtillstånd, ett tidigare mycket värdefullt lekområde för havsöring.

Simrishamnsortens Fiskevård och Sportfiskeförening, Simrishamns kommun
Restaurera delar av Tommarpsån med naturliga vattenflöden och livsmiljöer för havsöringbeståndet.

Gotlands Sportfiskeklubb, Gotland
Skydda Gothemsån som ett viktigt lek- och uppväxtområde för gädda, abborre och id samt skapa ett uthålligt fiske.

Sportfiskarna Gotland, Fårö
Ta bort rikliga mängder av så kallade spökgarn utanför Norra Fårö i syfte att hindra att fisk, fåglar och havslevande däggdjur fastnar och dör i förlorade nät som annars fortsätter att fiska år efter år.

Lerumsortens Sportfiske- och Fiskevårdsförening, Lerum
Förbättra miljön för fiskbestånden i klubbens sjöar och sätta fiskevården i fokus för ungdomsverksamheten.

Nordvästra Skånes fiskeallians
Seminarium och utbildning i fiskevård för sportfiskeklubbar och fiskevårdare i Nordvästra Skåne.